Ngành nghề kinh doanh

1Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình5911
2Hoạt động sản xuất phim điện ảnh59111
3Hoạt động sản xuất phim video59112
4Hoạt động sản xuất chương trình truyền hình59113
5Hoạt động hậu kỳ59120
6Hoạt động phát hành phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình59130

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

Công Ty TNHH Kiến Tạo Dòng Tiền, Mã số thuế: 0316945537, được thành lập ngày 24/07/2021, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 78 Đường 48, Khu Tân Quy Đông, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Đoàn Xuân Thịnh

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Quảng cáo.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH KIỂM ĐỊNH THĂNG LONG

Mã số thuế: 0109729023

CÔNG TY TNHH KIỂM TRA NAWOO

Mã số thuế: 0402079602

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN TSM

Mã số thuế: 0108926438

CÔNG TY TNHH KIỀU ÁNH PETRO

Mã số thuế: 0316218161

CÔNG TY TNHH KIỀU XUÂN AN

Mã số thuế: 3603575194

CÔNG TY TNHH KIỀU QUÁCH SANG

Mã số thuế: 1900636216

CÔNG TY TNHH KIỀU PHẠM

Mã số thuế: 3801168899

CÔNG TY TNHH KIỀU NHẬT MINH

Mã số thuế: 0801244103

CÔNG TY TNHH KIỀU NGUYỄN GIA

Mã số thuế: 4201922227

CÔNG TY TNHH KIỀU HỒNG QUÂN SAIGON

Mã số thuế: 0316907362

CÔNG TY TNHH KIỀU ANH TUẤN

Mã số thuế: 1801597238

CÔNG TY TNHH KIẾT BĂNG

Mã số thuế: 0315944989

CÔNG TY TNHH KIẾN Á BÌNH THUẬN

Mã số thuế: 3401166833

CÔNG TY TNHH KIẾN VŨ NHẬT NAM

Mã số thuế: 0316748377

CÔNG TY TNHH KIẾN VÀNG AIC

Mã số thuế: 3101040396

CÔNG TY TNHH KIẾN VÀNG 24H

Mã số thuế: 0109665637

CÔNG TY TNHH KIẾN TẠO ĐÀ NẴNG

Mã số thuế: 0402078486

CÔNG TY TNHH KIẾN TẠO SÀI GÒN

Mã số thuế: 0314818727

CÔNG TY TNHH KIẾN TẠO PHÚC AN

Mã số thuế: 0108090249

CÔNG TY TNHH KIẾN TẠO NỤ CƯỜI

Mã số thuế: 0108917909

Tìm thông tin Doanh nghiệp