Ngành nghề kinh doanh

1Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng1104
2Sản xuất nước khoáng, nước tinh khiết đóng chai11041
3Sản xuất đồ uống không cồn11042

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

Doanh Nghiệp Tư Nhân Nước Uống Đóng Chai Vĩnh An, Mã số thuế: 0316895283, được thành lập ngày 05/06/2021, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 368 Hàn Hải Nguyên, Phường 1, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Quan Mỹ Ngọc

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN PHẠM TRÂN

Mã số thuế: 1702118438

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN PHẠM THÊM

Mã số thuế: 3502354752

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN PHẠM LŨY

Mã số thuế: 3901257704

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN PHẠM GIA PHÚ

Mã số thuế: 0801258258

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN PHƯƠNG NINH

Mã số thuế: 6300296662

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN PHÚC LÂM SƠN

Mã số thuế: 6101277094

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN PHÚ LIỄU

Mã số thuế: 0316893920

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN PHÚ KIM LAN

Mã số thuế: 1702135578

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN PHONE TODAY

Mã số thuế: 0316788820

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN PHIN CẦU

Mã số thuế: 5200891105

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN PHAN QUÂN

Mã số thuế: 2100663188

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN PHAN MINH TRUNG

Mã số thuế: 1201642866

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN PHAN DUY TOÀN

Mã số thuế: 0316900695

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN PHAM VINH PHU

Mã số thuế: 0401884613

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN PASA TRẦN

Mã số thuế: 0316462339

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN OYNM

Mã số thuế: 0316831787

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ONBEGAME PHÚC

Mã số thuế: 3502350194

Tìm thông tin Doanh nghiệp