Ngành nghề kinh doanh

1Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương5012
2Vận tải hàng hóa ven biển50121
3Vận tải hàng hóa viễn dương50122
4Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa5022
5Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải5229
6Dịch vụ đại lý tàu biển52291
7Dịch vụ đại lý vận tải đường biển52292
8Dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải chưa được phân vào đâu52299
9Bưu chính53100
10Chuyển phát53200
11Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác7730
12Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp77301
13Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa bằng phương tiện cơ giới50221
14Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa bằng phương tiện thô sơ50222
15Vận tải hành khách hàng không51100
16Vận tải hàng hóa hàng không51200
17Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng77302
18Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi tính)77303
19Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác chưa được phân vào đâu77309
20Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính77400
21Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm78100
22Cung ứng lao động tạm thời78200

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

Công Ty TNHH Vận Tải Hàng Hải Phan Huỳnh (Tên nước ngoài: Phan Huynh Maritime Transport Company Limited), Mã số thuế: 0316869212, được thành lập ngày 20/05/2021, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 54/5/12 Lê Văn Lương, Khu phố 2, Phường Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Phan Huỳnh Mai

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI LIÊN HỒNG

Mã số thuế: 2901969749

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI LINH ĐỨC

Mã số thuế: 0109626902

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI LINH ĐƯỜNG

Mã số thuế: 0109277708

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI LINH CHI

Mã số thuế: 5701926133

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI LIMOUSINE

Mã số thuế: 2500611970

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI LAN NGUYỆT

Mã số thuế: 0201913962

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI LA BÀN VIỆT

Mã số thuế: 0315888540

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI KIỀU OANH

Mã số thuế: 4300813839

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI KIẾN PHÁT

Mã số thuế: 0314777527

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI KIM NGÂN HÀ

Mã số thuế: 3603816876

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI KIM LONG PHÁT

Mã số thuế: 3502355379

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI KHẢI TRÌNH

Mã số thuế: 3603510616

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI KHƯƠNG MINH

Mã số thuế: 0314857250

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI KHÁNH HUYỀN

Mã số thuế: 0201849964

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI KHANH PHONG

Mã số thuế: 4201820994

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI KHANG HUY

Mã số thuế: 3401166449

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI KHANG ANH

Mã số thuế: 1001220987

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI KENTI

Mã số thuế: 0316753458

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HỒNG ĐÔNG

Mã số thuế: 0314986584

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HỒNG QUỐC

Mã số thuế: 1801690131

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HỒNG HIỆP

Mã số thuế: 5701916456

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HẬU GIANG

Mã số thuế: 3702684998

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HẢO TÂM

Mã số thuế: 1602055625

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HẠNH ĐẠT

Mã số thuế: 0801243318

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HẠ LONG-DT

Mã số thuế: 5702086568

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HƯƠNG SINH

Mã số thuế: 5702088131

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HƯNG ĐẠT

Mã số thuế: 0314844445

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HƯNG VŨ

Mã số thuế: 0316600677

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HÙNG TÀI

Mã số thuế: 0108091669

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HÙNG THỊNH

Mã số thuế: 0316652516

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HÒA TRÂN

Mã số thuế: 0314883483

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HÒA GIA PHÁT

Mã số thuế: 0314874672

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HÂN HÀO

Mã số thuế: 3603538650

Tìm thông tin Doanh nghiệp