Ngành nghề kinh doanh

1Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh4771
2Bán lẻ hàng may mặc trong các cửa hàng chuyên doanh47711
3Bán lẻ giày dép trong các cửa hàng chuyên doanh47712
4Bán lẻ cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác trong các cửa hàng chuyên doanh47713
5Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
6Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng49331
7Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng)49332
8Vận tải hàng hóa bằng xe lam, xe lôi, xe công nông49333
9Vận tải hàng hóa bằng xe thô sơ49334
10Vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường bộ khác49339
11Vận tải đường ống49400
12Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương5012
13Vận tải hàng hóa ven biển50121
14Vận tải hàng hóa viễn dương50122
15Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải5229
16Dịch vụ đại lý tàu biển52291
17Dịch vụ đại lý vận tải đường biển52292
18Dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải chưa được phân vào đâu52299
19Bưu chính53100
20Chuyển phát53200

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

Công Ty TNHH Vận Chuyển Huge Victory (Tên nước ngoài: Huge Victory Transportation Company Limited), Mã số thuế: 0316865190, được thành lập ngày 19/05/2021, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 170N Nơ Trang Long, Phường 12, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Nguyễn Thị Ngọc Thu

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH VẬN CHUYỂN TRANG PHAN

Mã số thuế: 0316724626

CÔNG TY TNHH VẬN CHUYỂN S88

Mã số thuế: 0108225538

CÔNG TY TNHH VẬN CHUYỂN QUÂN VŨ

Mã số thuế: 3603573648

CÔNG TY TNHH VẬN CHUYỂN HẢI ÂU

Mã số thuế: 0109735267

Tìm thông tin Doanh nghiệp