Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác4511
2Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ5225
3Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải5229
4Dịch vụ lưu trú ngắn ngày5510
5Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan4661
6Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)4931
7Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
8Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề9321
9Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm6622
10Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê6810
11Cho thuê xe có động cơ7710
12Điều hành tua du lịch7912
13Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
14Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh4771
15Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động5610
16Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác)3315
17Đại lý ô tô và xe có động cơ khác4513
18Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác4520
19Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác4530
20Đại lý, môi giới, đấu giá4610
21Bán buôn đồ uống4633
22Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
23Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
24Xây dựng nhà để ở4101
25Xây dựng nhà không để ở4102
26Bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)4512

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN TMDV Ô TÔ TÂN PHÚ (Tên nước ngoài: TAN PHU AUTOMOBILE TMDV JOINT STOCK COMPANY), Mã số thuế: 0316836256, được thành lập ngày 29/04/2021, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 69 Chế Lan Viên, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà NGUYỄN THANH TRỌNG, Số điện thoại: 02822536039, Địa chỉ: 69 Chế Lan Viên, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY CỔ PHẦN TMT CONSULTING

Mã số thuế: 6001668520

CÔNG TY CỔ PHẦN TMS TOURISM

Mã số thuế: 0108816065

CÔNG TY CỔ PHẦN TMS THỦ ĐÔ

Mã số thuế: 0107528184

CÔNG TY CỔ PHẦN TMS PHƯƠNG ĐÔNG

Mã số thuế: 0316230458

CÔNG TY CỔ PHẦN TMS NHÂN LỰC

Mã số thuế: 0103039120

CÔNG TY CỔ PHẦN TMS MART

Mã số thuế: 0108822573

CÔNG TY CỔ PHẦN TMS ID

Mã số thuế: 0108966783

CÔNG TY CỔ PHẦN TMS HOTEL & RESORT

Mã số thuế: 0107644254

CÔNG TY CỔ PHẦN TMS HOSPITAL

Mã số thuế: 0108572524

CÔNG TY CỔ PHẦN TMS HOMES

Mã số thuế: 0108448728

CÔNG TY CỔ PHẦN TMS ENERGY

Mã số thuế: 0108743593

CÔNG TY CỔ PHẦN TMS ECO FARM

Mã số thuế: 0108457578

CÔNG TY CỔ PHẦN TMS E&C

Mã số thuế: 0108743603

CÔNG TY CỔ PHẦN TMS DUTY FREE

Mã số thuế: 5702002737

CÔNG TY CỔ PHẦN TMS DU LỊCH

Mã số thuế: 0108085601

CÔNG TY CỔ PHẦN TMS DU HỌC

Mã số thuế: 0107601645

CÔNG TY CỔ PHẦN TMORY VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106104312

CÔNG TY CỔ PHẦN TMORE

Mã số thuế: 0109141143

CÔNG TY CỔ PHẦN TMONITOR

Mã số thuế: 0108777835

CÔNG TY CỔ PHẦN TML

Mã số thuế: 0108731816

CÔNG TY CỔ PHẦN TMLS

Mã số thuế: 0314098571

CÔNG TY CỔ PHẦN TMLAND

Mã số thuế: 0108636841

CÔNG TY CỔ PHẦN TMKT HIỆP PHÁT

Mã số thuế: 4001178498

CÔNG TY CỔ PHẦN TMH

Mã số thuế: 2500587358

CÔNG TY CỔ PHẦN TMG

Mã số thuế: 0109155925

CÔNG TY CỔ PHẦN TME

Mã số thuế: 2500566774

CÔNG TY CỔ PHẦN TMED VIỆT NAM

Mã số thuế: 0105885462

CÔNG TY CỔ PHẦN TME VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106368682

CÔNG TY CỔ PHẦN TMDV ĐỨC MINH

Mã số thuế: 0105715132

CÔNG TY CỔ PHẦN TMDV ĐĂNG HUY

Mã số thuế: 0108823224

CÔNG TY CỔ PHẦN TMDV ĐÔNG NAM Á

Mã số thuế: 0312327314

Tìm thông tin Doanh nghiệp