Ngành nghề kinh doanh

1Sản xuất sản phẩm từ plastic2220

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SẢN XUẤT NHỰA NGUYỄN VĂN ĐỨC, Mã số thuế: 0316835975, được thành lập ngày 29/04/2021, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại C10/20F Đường Kinh Trung Ương, Ấp 3, Xã Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh, Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà NGUYỄN VĂN ĐỨC, Số điện thoại: 0964489824, Địa chỉ: C10/20F Đường Kinh Trung Ương, Ấp 3, Xã Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh, Hồ Chí Minh

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Sản xuất sản phẩm từ plastic.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp