Ngành nghề kinh doanh

1Đại lý, môi giới, đấu giá4610
2Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm7810
3Cung ứng và quản lý nguồn lao động7830
4Dịch vụ hỗ trợ giáo dục8560

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG NHÂN LỰC QUỐC TẾ FUKUROKU (Tên nước ngoài: FUKUROKU INTERNATIONAL HUMAN RESOURCES SUPPLY CO., LTD), Mã số thuế: 0316835929, được thành lập ngày 29/04/2021, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 5/1 Đường số 1, Khu phố 7, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà NGÔ ĐÌNH KHƯƠNG, Số điện thoại: 0975544541, Địa chỉ: 5/1 Đường số 1, Khu phố 7, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG NHÂN LỰC VN

Mã số thuế: 0316002363

CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG NHÂN LỰC TTP

Mã số thuế: 0901001908

CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG NHÂN LỰC TSG

Mã số thuế: 3702913567

CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG NHÂN LỰC TBS

Mã số thuế: 0315586317

Tìm thông tin Doanh nghiệp