Ngành nghề kinh doanh

1Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại8230
2Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông8531
3Giáo dục nghề nghiệp8532
4Đào tạo cao đẳng8533
5Giáo dục khác chưa được phân vào đâu8559
6Dịch vụ hỗ trợ giáo dục8560
7Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi9511
8Sửa chữa thiết bị liên lạc9512
9Lập trình máy vi tính6201
10Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh4741
11Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính6209
12Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính2620
13Đại lý, môi giới, đấu giá4610
14Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm4651
15Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông4652
16Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
17Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu6619
18Hoạt động tư vấn quản lý7020
19Quảng cáo7310
20Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu7490
21Sản xuất linh kiện điện tử2610

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH MTV DKP (Tên nước ngoài: DKP MTV COMPANY LIMITED), Mã số thuế: 0316835894, được thành lập ngày 29/04/2021, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 276 đường Nguyễn Lương Bằng, Khu phố Nam Khang, Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà ĐẶNG KIỆN PHƯƠNG, Số điện thoại: 0908548885, Địa chỉ: 276 đường Nguyễn Lương Bằng, Khu phố Nam Khang, Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH MTV DREAM SOLUTIONS

Mã số thuế: 0312110664

CÔNG TY TNHH MTV DREAM PROPERTY

Mã số thuế: 0314485669

CÔNG TY TNHH MTV DREAM OF VIET

Mã số thuế: 0401907349

CÔNG TY TNHH MTV DREAM MEKONG

Mã số thuế: 1201555275

CÔNG TY TNHH MTV DREAM MEKONG

Mã số thuế: 1201426872

CÔNG TY TNHH MTV DRAGON

Mã số thuế: 3002111977

CÔNG TY TNHH MTV DRAGONEX VIETNAM

Mã số thuế: 0316222023

CÔNG TY TNHH MTV DQ VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109288121

CÔNG TY TNHH MTV DP ENERGY

Mã số thuế: 0402058899

CÔNG TY TNHH MTV DP CAO LEE VIỆT NAM

Mã số thuế: 3301592203

CÔNG TY TNHH MTV DOÃN THÀNH PHÁT

Mã số thuế: 1101948018

CÔNG TY TNHH MTV DOÃN GIA HÂN

Mã số thuế: 3603657721

CÔNG TY TNHH MTV DOTE CAFE ĐÀ NẴNG

Mã số thuế: 0401927708

CÔNG TY TNHH MTV DORCAS VIỆT NAM

Mã số thuế: 0401948722

CÔNG TY TNHH MTV DOOJI VINA

Mã số thuế: 4001134081

CÔNG TY TNHH MTV DOOJI VINA (NTNN)

Mã số thuế: 4001201891

CÔNG TY TNHH MTV DOOIT

Mã số thuế: 2802408982

CÔNG TY TNHH MTV DONNA BROWS - ACADEMY

Mã số thuế: 0315985329

CÔNG TY TNHH MTV DONKIHOTE

Mã số thuế: 0402047819

CÔNG TY TNHH MTV DONGWON VIỆT NAM

Mã số thuế: 1101612642

CÔNG TY TNHH MTV DONGWON HOI TOWN

Mã số thuế: 0401847153

CÔNG TY TNHH MTV DONGHOAN

Mã số thuế: 2600988931

CÔNG TY TNHH MTV DONG SHIN

Mã số thuế: 0312170462

CÔNG TY TNHH MTV DONAVI BẮC KẠN

Mã số thuế: 4700270344

CÔNG TY TNHH MTV DONA TRANSPOR

Mã số thuế: 3603819595

CÔNG TY TNHH MTV DOHUG

Mã số thuế: 0402023335

CÔNG TY TNHH MTV DOHACO

Mã số thuế: 0314251540

CÔNG TY TNHH MTV DOCEAN SOLUTION

Mã số thuế: 0316351269

CÔNG TY TNHH MTV DOANH ĐẠT

Mã số thuế: 2700558844

CÔNG TY TNHH MTV DOANH QUYỀN

Mã số thuế: 2700565658

CÔNG TY TNHH MTV DOANH NHÂN VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108029780

CÔNG TY TNHH MTV DOANH MINH HUY

Mã số thuế: 0310624657

CÔNG TY TNHH MTV DNX

Mã số thuế: 0316924992

CÔNG TY TNHH MTV DNS PRODUCTIONS

Mã số thuế: 5801419698

CÔNG TY TNHH MTV DNJ THƯ KHOA

Mã số thuế: 0401867551

CÔNG TY TNHH MTV DN.RHAPSODY

Mã số thuế: 0402024000

CÔNG TY TNHH MTV DN PT GIA LONG

Mã số thuế: 0310861753

CÔNG TY TNHH MTV DM

Mã số thuế: 0315525554

CÔNG TY TNHH MTV DMTC

Mã số thuế: 0402060087

CÔNG TY TNHH MTV DMA38

Mã số thuế: 3002198431

CÔNG TY TNHH MTV DLH THANH HÓA

Mã số thuế: 2802740323

CÔNG TY TNHH MTV DL PROPERTY

Mã số thuế: 0316213237

Tìm thông tin Doanh nghiệp