Ngành nghề kinh doanh

1Dịch vụ hỗ trợ giáo dục8560
2Vận tải hành khách đường bộ khác4932
3Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động5610
4Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất6820
5Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm7810
6Cung ứng và quản lý nguồn lao động7830
7Đại lý du lịch7911
8Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông8531
9Giáo dục khác chưa được phân vào đâu8559
10Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính6209
11Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu6619
12Giáo dục trung học cơ sở8522
13Giáo dục trung học phổ thông8523
14Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác8219
15Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
16Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
17Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh4741

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH NHÂN LỰC QUỐC TẾ TRẦN GIA (Tên nước ngoài: TRAN GIA INTERNATIONAL HUMAN RESOURCES COMPANY LIMITED), Mã số thuế: 0316835855, được thành lập ngày 29/04/2021, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại số 85 Nguyễn Văn Công, Phường 3, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà TRẦN THANH NGỌC, Số điện thoại: 0938301898, Địa chỉ: số 85 Nguyễn Văn Công, Phường 3, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Cung ứng và quản lý nguồn lao động.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH NHÂN MỘC LÂM

Mã số thuế: 0401831629

CÔNG TY TNHH NHÂN MẠCH

Mã số thuế: 3702544937

CÔNG TY TNHH NHÂN MÃ SÀI GÒN

Mã số thuế: 0311670825

CÔNG TY TNHH NHÂN MINH

Mã số thuế: 0316786615

CÔNG TY TNHH NHÂN MINH NHẠN

Mã số thuế: 0401496378

CÔNG TY TNHH NHÂN MINH HƯNG

Mã số thuế: 0401741118

CÔNG TY TNHH NHÂN LỰC ĐÔNG NAM Á

Mã số thuế: 0315747701

CÔNG TY TNHH NHÂN LỰC ÁNH DƯƠNG

Mã số thuế: 0315508365

CÔNG TY TNHH NHÂN LỰC Z-VIỆT

Mã số thuế: 2400768287

CÔNG TY TNHH NHÂN LỰC XANH

Mã số thuế: 3702795200

CÔNG TY TNHH NHÂN LỰC VÔ TẬN

Mã số thuế: 0312012314

CÔNG TY TNHH NHÂN LỰC VNJP ASIA

Mã số thuế: 0313923990

CÔNG TY TNHH NHÂN LỰC TÂN PHONG

Mã số thuế: 0316414712

CÔNG TY TNHH NHÂN LỰC TTN VIỆT NAM

Mã số thuế: 5702011548

CÔNG TY TNHH NHÂN LỰC TRẺ ASAHI

Mã số thuế: 0801097956

CÔNG TY TNHH NHÂN LỰC TRƯỜNG SƠN

Mã số thuế: 4300825143

CÔNG TY TNHH NHÂN LỰC THÀNH ĐẠT

Mã số thuế: 3702370991

CÔNG TY TNHH NHÂN LỰC THR VIỆT NAM

Mã số thuế: 2500604902

CÔNG TY TNHH NHÂN LỰC THG

Mã số thuế: 0315981116

CÔNG TY TNHH NHÂN LỰC THANH HÓA

Mã số thuế: 2802146511

CÔNG TY TNHH NHÂN LỰC SƠN TRÀ

Mã số thuế: 2301053739

CÔNG TY TNHH NHÂN LỰC SÔNG HỒNG

Mã số thuế: 2300892636

CÔNG TY TNHH NHÂN LỰC RECO

Mã số thuế: 0109081198

Tìm thông tin Doanh nghiệp