Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
2Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
3Xây dựng công trình đường sắt4211
4Xây dựng công trình đường bộ4212
5Hoạt động thiết kế chuyên dụng7410
6Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
7Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
8Xây dựng nhà để ở4101
9Xây dựng nhà không để ở4102
10Xây dựng công trình điện4221
11Xây dựng công trình cấp, thoát nước4222
12Xây dựng công trình công ích khác4229
13Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác4299
14Phá dỡ4311
15Chuẩn bị mặt bằng4312
16Lắp đặt hệ thống điện4321
17Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí4322
18Lắp đặt hệ thống xây dựng khác4329
19Hoàn thiện công trình xây dựng4330
20Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác4390
21Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan7110
22Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất6820
23Cho thuê xe có động cơ7710
24Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác7730
25Bán buôn kim loại và quặng kim loại4662

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG LÂM PHƯƠNG (Tên nước ngoài: LAM PHUONG CONSTRUCTION COMPANY LIMITED), Mã số thuế: 0316835799, được thành lập ngày 29/04/2021, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 353/37/37/11 Đường TTH21, Khu Phố 1, Phường Tân Thới Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà ĐOÀN VĂN TÈO, Số điện thoại: 0906396664, Địa chỉ: 353/37/37/11 Đường TTH21, Khu Phố 1, Phường Tân Thới Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Chuẩn bị mặt bằng.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG LÊ HÙNG

Mã số thuế: 2901256018

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG LÊ HÂN

Mã số thuế: 6001507604

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG LÊ HÀO HƯNG

Mã số thuế: 3401150304

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG LÊ HOÀNG TÚ

Mã số thuế: 0315834545

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG LÊ HOÀNG GIA

Mã số thuế: 0314266321

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG LÊ GIA

Mã số thuế: 4101042885

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG LÊ GIA.COM

Mã số thuế: 0316237397

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG LÊ GIA QN

Mã số thuế: 0316886049

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG LÊ GIA PHÁT

Mã số thuế: 0313336199

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG LÊ GIA PHONG

Mã số thuế: 0401777900

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG LÊ GIA GROUP

Mã số thuế: 4101552300

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG LÊ GIA BÌNH

Mã số thuế: 6001380154

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG LÊ DŨNG

Mã số thuế: 0312317411

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG LÊ DUY PHÁT

Mã số thuế: 3603490864

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG LÊ DUY HÒA

Mã số thuế: 1301091676

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG LÊ DOÃN

Mã số thuế: 3401214974

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG LÊ DIỄM

Mã số thuế: 1602052166

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG LÊ DANH

Mã số thuế: 1702174418

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG LÊ CÔNG LÝ

Mã số thuế: 2200785366

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG LÊ CAO

Mã số thuế: 4300599455

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG LÊ ANH DŨNG

Mã số thuế: 0107830363

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG LÃNH HẢI

Mã số thuế: 0313320431

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG LÃ NGỌC ANH

Mã số thuế: 0313089616

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG LÂM TUY

Mã số thuế: 4201887678

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG LÂM TRỌNG

Mã số thuế: 0313371309

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG LÂM TRIẾT

Mã số thuế: 3603687571

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG LÂM THỦY

Mã số thuế: 0107804691

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG LÂM THỤY

Mã số thuế: 1001230248

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG LÂM THẮNG

Mã số thuế: 4201884268

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG LÂM SANH

Mã số thuế: 4001112539

Tìm thông tin Doanh nghiệp