Ngành nghề kinh doanh

1In ấn1811
2Dịch vụ liên quan đến in1812
3Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện1629
4Sản xuất sản phẩm từ plastic2220
5Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác2393
6Đại lý, môi giới, đấu giá4610
7Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu8299
8Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
9Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
10Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp4719
11Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh4773
12Quảng cáo7310
13Hoạt động thiết kế chuyên dụng7410
14Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại8230

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG HUY VNG (Tên nước ngoài: HOANG HUY VNG JOINT STOCK COMPANY), Mã số thuế: 0316835654, được thành lập ngày 29/04/2021, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 116/36 Bình Lợi, Phường 13, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Phan Thanh Hoàng, Số điện thoại: 0975680118, Địa chỉ: 116/36 Bình Lợi, Phường 13, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG KIM ĐIỀN

Mã số thuế: 0105024907

CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG KIM TOÀN

Mã số thuế: 0401408396

CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG KIM THỦY

Mã số thuế: 0314007172

CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG KIM NGA

Mã số thuế: 0401989782

CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG KIM MAI TÂM

Mã số thuế: 0310439975

CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG KIM LAND

Mã số thuế: 3002139267

CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG KIM HỒNG

Mã số thuế: 0401432712

CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG KIM HUY

Mã số thuế: 0401481131

CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG KIM GROUP

Mã số thuế: 0316360062

CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG KHẢI

Mã số thuế: 0104635283

CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG KARO

Mã số thuế: 2100661279

CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG HỒNG PHÁT

Mã số thuế: 3702248896

CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG HỒI SINH

Mã số thuế: 5701824477

CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG HẰNG

Mã số thuế: 3501573550

CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG HẢI

Mã số thuế: 2500401405

CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG HẢI ĐĂNG

Mã số thuế: 0104598810

CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG HẢI ĐĂNG

Mã số thuế: 0103045742

CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG HẢI ĐĂNG

Mã số thuế: 0103045692

CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG HẢI BÌNH

Mã số thuế: 0201046163

CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG HƯNG TIẾN

Mã số thuế: 0108053504

CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG HƯNG HT

Mã số thuế: 5701658188

CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG HÙNG

Mã số thuế: 5701403013

CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG HÀ PHÚ

Mã số thuế: 0107554459

CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG HÀ GREEN

Mã số thuế: 4900848537

CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG HÀ FARM

Mã số thuế: 0314270688

CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG HÀ CHÂU

Mã số thuế: 0107351392

CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG HÀ 789

Mã số thuế: 5701796974

Tìm thông tin Doanh nghiệp