Ngành nghề kinh doanh

1Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác4520
2Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác4530
3Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy4542
4Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy4543
5Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
6Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương5012
7Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa5022
8Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải5229
9Đại lý du lịch7911
10Điều hành tua du lịch7912
11Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch7990

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH CHÁNH NGỌC (Tên nước ngoài: CHANH NGOC COMPANY LIMITED), Mã số thuế: 0316835277, được thành lập ngày 29/04/2021, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 78/8 Đường Đình Nghi Xuân, Khu phố 4, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà PHAN VĂN CHÁNH, Số điện thoại: 0919397892, Địa chỉ: 78/8 Đường Đình Nghi Xuân, Khu phố 4, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH CHÂN TRỜI Á CHÂU

Mã số thuế: 1101412107

CÔNG TY TNHH CHÂN TRỜI SÁNG

Mã số thuế: 0314215415

CÔNG TY TNHH CHÂN TRỜI MỞ

Mã số thuế: 0401623594

CÔNG TY TNHH CHÂN TRỜI HỒNG

Mã số thuế: 0315993023

CÔNG TY TNHH CHÂN TIÊN

Mã số thuế: 0311970699

CÔNG TY TNHH CHÂN THỰC Á CHÂU

Mã số thuế: 0105415322

CÔNG TY TNHH CHÂN THẬT KHÁCH HÀNG

Mã số thuế: 0315405384

CÔNG TY TNHH CHÂN THÀNH

Mã số thuế: 4600862160

CÔNG TY TNHH CHÂN THÀNH

Mã số thuế: 4500454249

CÔNG TY TNHH CHÂN THIỆN MỸ

Mã số thuế: 2802575260

CÔNG TY TNHH CHÂN SÁO

Mã số thuế: 0315393481

CÔNG TY TNHH CHÂN QUÊ CHUNG

Mã số thuế: 4001191026

CÔNG TY TNHH CHÂN QUANG

Mã số thuế: 0109281905

CÔNG TY TNHH CHÂN PHƯƠNG FURNITURE

Mã số thuế: 0315582753

CÔNG TY TNHH CHÂN PHÚC PHARMACEUTICAL

Mã số thuế: 0312457232

CÔNG TY TNHH CHÂN PHÚC AN

Mã số thuế: 0102040054

CÔNG TY TNHH CHÂN PHÈN

Mã số thuế: 0315420953

CÔNG TY TNHH CHÂN NGUYÊN THÀNH

Mã số thuế: 2601008984

CÔNG TY TNHH CHÂN MỘC

Mã số thuế: 0316050173

CÔNG TY TNHH CHÂN MỘC PHƯƠNG

Mã số thuế: 0402023180

CÔNG TY TNHH CHÂN MÂY LOGISTICS

Mã số thuế: 3301628107

CÔNG TY TNHH CHÂN KHÔNG KHẢI HOÀN

Mã số thuế: 0315445186

CÔNG TY TNHH CHÂN HƯƠNG

Mã số thuế: 0314782037

CÔNG TY TNHH CHÂN HÀ TRINH

Mã số thuế: 3701905669

CÔNG TY TNHH CHÂN GÀ CHỜ

Mã số thuế: 0402092184

CÔNG TY TNHH CHÂN GIẢN ĐƠN

Mã số thuế: 0108359517

CÔNG TY TNHH CHÂN CHÂN

Mã số thuế: 0313473290

CÔNG TY TNHH CHÂN BẢO TÍN

Mã số thuế: 0401512830

CÔNG TY TNHH CHÂM ĐINH

Mã số thuế: 2802951204

CÔNG TY TNHH CHÁO QUÊ

Mã số thuế: 0315725793

CÔNG TY TNHH CHÁO MẸ NẤU

Mã số thuế: 0312513399

CÔNG TY TNHH CHÁO 25

Mã số thuế: 0402030170

CÔNG TY TNHH CHÁNH ĐỨC TÀI

Mã số thuế: 3401045733

CÔNG TY TNHH CHÁNH ĐÔNG

Mã số thuế: 3702195274

CÔNG TY TNHH CHÁNH XUYÊN

Mã số thuế: 0313040120

CÔNG TY TNHH CHÁNH VĨNH PHÁT

Mã số thuế: 0313480731

CÔNG TY TNHH CHÁNH TỔNG SKY

Mã số thuế: 0313303517

CÔNG TY TNHH CHÁNH TRỰC

Mã số thuế: 3502242826

CÔNG TY TNHH CHÁNH THANH TÂM

Mã số thuế: 0312983362

CÔNG TY TNHH CHÁNH THANH NHÃ

Mã số thuế: 5801060401

CÔNG TY TNHH CHÁNH PHƯỚC

Mã số thuế: 5801281217

CÔNG TY TNHH CHÁNH PHƯỚC THỊNH

Mã số thuế: 3603492149

Tìm thông tin Doanh nghiệp