Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
2Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh4752
3Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan4661

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH TM VẠN TÀI, Mã số thuế: 0316834989, được thành lập ngày 29/04/2021, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 91/27 Đường Liên Khu 10-11, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà PHẠM THỊ MỘNG DU, Số điện thoại: 0935292619, Địa chỉ: 91/27 Đường Liên Khu 10-11, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH TM XD BÌNH NAM

Mã số thuế: 3702937751

CÔNG TY TNHH TM XD AN THỊNH

Mã số thuế: 6001681257

CÔNG TY TNHH TM XD ACD

Mã số thuế: 2200765313

CÔNG TY TNHH TM XANH KỶ NGUYÊN

Mã số thuế: 3101040653

CÔNG TY TNHH TM WORLD MEDIA

Mã số thuế: 0315238197

CÔNG TY TNHH TM WOODY

Mã số thuế: 0316091902

CÔNG TY TNHH TM WINDOW

Mã số thuế: 0316193654

CÔNG TY TNHH TM WINDOWS

Mã số thuế: 4300856448

CÔNG TY TNHH TM WHITE DETOX

Mã số thuế: 0108557685

CÔNG TY TNHH TM VẬN TẢI TL

Mã số thuế: 5701684734

CÔNG TY TNHH TM VẬN TẢI MINH NGHĨA

Mã số thuế: 2802296475

CÔNG TY TNHH TM VẬN TẢI MINH HÒA

Mã số thuế: 2802419575

CÔNG TY TNHH TM VẬN TẢI HOÀNG HÀ

Mã số thuế: 2901972999

CÔNG TY TNHH TM VẬN TẢI CÔNG THANH

Mã số thuế: 2802425152

CÔNG TY TNHH TM VẢI PHÚ TÀI

Mã số thuế: 0316579425

CÔNG TY TNHH TM VẠN ĐẠT

Mã số thuế: 3702639385

CÔNG TY TNHH TM VẠN XUÂN TK

Mã số thuế: 0801321164

Tìm thông tin Doanh nghiệp