Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn gạo4631
2Chế biến và bảo quản rau quả1030
3Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu1079
4Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh4722
5Bán buôn thực phẩm4632
6Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống4620
7Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép4641

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LÊ SẬM, Mã số thuế: 0316834932, được thành lập ngày 29/04/2021, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 302 Cộng Hoà, Phường 13, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Lê Thị Sậm, Số điện thoại: 0923744730, Địa chỉ: 302 Cộng Hoà, Phường 13, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn gạo.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LÝ THUẬN

Mã số thuế: 3702475017

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LÝ KIỆT

Mã số thuế: 0313811711

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LÝ HƯƠNG

Mã số thuế: 3702810988

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LÝ HUỲNH

Mã số thuế: 0314521860

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LÝ GIANG

Mã số thuế: 2300789276

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LÝ GIA HUY

Mã số thuế: 4401061215

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LÝ BÌNH

Mã số thuế: 0312365630

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LÊ

Mã số thuế: 0316078034

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LÊ ĐỊNH

Mã số thuế: 2802555514

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LÊ ĐẠT

Mã số thuế: 0314497784

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LÊ ĐĂNG

Mã số thuế: 2700789601

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LÊ ĐOÀN

Mã số thuế: 0314093044

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LÊ XINH

Mã số thuế: 0314098814

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LÊ VI

Mã số thuế: 3002078328

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LÊ TÙNG

Mã số thuế: 0102007482

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LÊ TRANG

Mã số thuế: 0316308369

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LÊ THẮNG

Mã số thuế: 0313656738

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LÊ THÌN

Mã số thuế: 0106753187

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LÊ THÁI

Mã số thuế: 0309915796

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LÊ THANH

Mã số thuế: 0314519967

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LÊ T P S

Mã số thuế: 0312965726

Tìm thông tin Doanh nghiệp