Ngành nghề kinh doanh

1Cho thuê xe có động cơ7710
2Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí7721
3Cho thuê băng, đĩa video7722
4Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác7729
5Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác7730
6Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê6810
7Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
8Bán buôn tổng hợp4690
9Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính7740
10Xây dựng nhà để ở4101
11Xây dựng nhà không để ở4102
12Xây dựng công trình điện4221
13Xây dựng công trình cấp, thoát nước4222
14Xây dựng công trình công ích khác4229
15Xây dựng công trình thủy4291
16Xây dựng công trình chế biến, chế tạo4293
17Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác4299
18Phá dỡ4311
19Chuẩn bị mặt bằng4312
20Lắp đặt hệ thống điện4321
21Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí4322
22Lắp đặt hệ thống xây dựng khác4329
23Hoàn thiện công trình xây dựng4330
24Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác4390
25Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
26Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
27Bán buôn kim loại và quặng kim loại4662
28Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG DỊCH VỤ THỐNG NHẤT (Tên nước ngoài: THONG NHAT CONSTRUCTION SERVICE COMPANY LIMITED), Mã số thuế: 0316834611, được thành lập ngày 29/04/2021, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 1426/31 Nguyễn Duy Trinh, khu phố Phước Lai, Phường Long Trường, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Phan Dương Hùng, Số điện thoại: 0964355899, Địa chỉ: 1426/31 Nguyễn Duy Trinh, khu phố Phước Lai, Phường Long Trường, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Xây dựng nhà để ở.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp