Ngành nghề kinh doanh

1Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét0810
2Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đâu2399
3Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác4511
4Đại lý ô tô và xe có động cơ khác4513
5Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác4520
6Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác4530
7Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông4652
8Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp4653
9Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
10Bán buôn kim loại và quặng kim loại4662
11Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
12Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
13Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
14Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương5012
15Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa5022
16Kho bãi và lưu giữ hàng hóa5210
17Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy5222
18Bốc xếp hàng hóa5224
19Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ5225
20Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải5229

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬN TẢI SÁNG DANH (Tên nước ngoài: SANG DANH TRANSPORT TRADING COMPANY LIMITED), Mã số thuế: 0316834530, được thành lập ngày 29/04/2021, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 30 Đường số 12A, Khu phố 5, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà ĐINH NHƯ QUYỀN, Số điện thoại: 0916264246, Địa chỉ: 30 Đường số 12A, Khu phố 5, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp