Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống4620
2Bán buôn kim loại và quặng kim loại4662
3Sản xuất khác chưa được phân vào đâu3290
4Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
5Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa5022
6Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp4653
7Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm4651
8Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông4652
9Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
10Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DARIA COMPASSIONATELY (Tên nước ngoài: DARIA COMPASSIONATELY TRADING COMPANY LIMITED), Mã số thuế: 0316834523, được thành lập ngày 29/04/2021, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 25/23 Lê Văn Duyệt, Phường 3, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Nguyễn Văn Thiện, Số điện thoại: 0877217545, Địa chỉ: 25/23 Lê Văn Duyệt, Phường 3, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DFM

Mã số thuế: 2700894162

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DEV

Mã số thuế: 0311588715

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DESEN

Mã số thuế: 2901860318

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DERMAMED

Mã số thuế: 0312899689

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DER TREND

Mã số thuế: 3702831522

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DELSOL

Mã số thuế: 3401223859

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DELIFARM

Mã số thuế: 0316525557

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DELI - PLUS

Mã số thuế: 0315587159

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DEIJE

Mã số thuế: 0314321678

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DEALHOT

Mã số thuế: 0313526369

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DEAL EASY

Mã số thuế: 3702784174

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DEADO VINA

Mã số thuế: 0314047150

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DE SHENG

Mã số thuế: 3702556033

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DE RUI

Mã số thuế: 3702729215

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DE FA

Mã số thuế: 3702679606

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DDK

Mã số thuế: 2300990129

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DDC

Mã số thuế: 0313891403

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DCNJ

Mã số thuế: 0313584466

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DBO

Mã số thuế: 0107892176

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DBL

Mã số thuế: 0314319559

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DAYSTAR

Mã số thuế: 0109248591

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DAWN

Mã số thuế: 1801680912

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DAVYPHA

Mã số thuế: 0312762772

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DAVI

Mã số thuế: 0312479370

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DATECH

Mã số thuế: 0313255302

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DATA

Mã số thuế: 0105994341

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DATANG

Mã số thuế: 3702855139

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DASA

Mã số thuế: 6001691537

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DASAN

Mã số thuế: 3702569836

Tìm thông tin Doanh nghiệp