Ngành nghề kinh doanh

1Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh4771
2May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)1410
3Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép4641

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH G-BOY (Tên nước ngoài: G-BOY LIMITED COMPANY), Mã số thuế: 0316833777, được thành lập ngày 29/04/2021, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 91/7 Lê Văn Duyệt, Phường 3, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Nguyễn Hữu Liêm, Số điện thoại: 0908688688, Địa chỉ: 91/7 Lê Văn Duyệt, Phường 3, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH G.DONG VINA

Mã số thuế: 0107370613

CÔNG TY TNHH G.B.T.H

Mã số thuế: 1300925784

CÔNG TY TNHH G.B.D HỘI AN

Mã số thuế: 4001200802

CÔNG TY TNHH G.B P.L.A.S.T.I.C

Mã số thuế: 3702248663

CÔNG TY TNHH G.B LIGHT VIỆT NAM

Mã số thuế: 3701715065

CÔNG TY TNHH G.A.S AN TOÀN VIỆT

Mã số thuế: 4101462142

CÔNG TY TNHH G.A.R

Mã số thuế: 0313139754

CÔNG TY TNHH G.A.O 518

Mã số thuế: 5100464131

CÔNG TY TNHH G.A.I.T VIỆT NAM (NT)

Mã số thuế: 0314758919

CÔNG TY TNHH G.A.D

Mã số thuế: 3502246764

CÔNG TY TNHH G.A. EDUCATION (NT)

Mã số thuế: 0315938576

CÔNG TY TNHH G.A EDUCATION

Mã số thuế: 0315484788

CÔNG TY TNHH G. MO

Mã số thuế: 0311317306

CÔNG TY TNHH G. MATHSUN

Mã số thuế: 0202005681

CÔNG TY TNHH G. A. S TOÀN PHÁT

Mã số thuế: 3602624064

CÔNG TY TNHH G-WATCH VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109683925

CÔNG TY TNHH G-TREES

Mã số thuế: 0316324096

CÔNG TY TNHH G-TECH VIỆT NAM

Mã số thuế: 0312389286

CÔNG TY TNHH G-TECH VIỆT NAM

Mã số thuế: 0201631929

CÔNG TY TNHH G-TALENT

Mã số thuế: 0315060891

CÔNG TY TNHH G-TALENTS VIỆT NAM

Mã số thuế: 0313497460

CÔNG TY TNHH G-SUPPORT

Mã số thuế: 0313302351

CÔNG TY TNHH G-STAR

Mã số thuế: 3702442043

CÔNG TY TNHH G-SOLUTIONS

Mã số thuế: 0108517749

CÔNG TY TNHH G-SOFT

Mã số thuế: 0315675510

CÔNG TY TNHH G-SARAM

Mã số thuế: 0401991446

CÔNG TY TNHH G-REFRACTORIES

Mã số thuế: 0316238552

CÔNG TY TNHH G-PHAN

Mã số thuế: 2601056924

CÔNG TY TNHH G-PACK VIỆT NAM

Mã số thuế: 3702185357

CÔNG TY TNHH G-ONE VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108957683

CÔNG TY TNHH G-ONE VINA

Mã số thuế: 0900995171

CÔNG TY TNHH G-ONE TECH

Mã số thuế: 3702536277

CÔNG TY TNHH G-NGUYỄN

Mã số thuế: 0315935624

CÔNG TY TNHH G-METAL VIỆT NAM

Mã số thuế: 3603507853

CÔNG TY TNHH G-METAL VIỆT NAM

Mã số thuế: 3603292929

CÔNG TY TNHH G-MAX VINA

Mã số thuế: 2300846326

CÔNG TY TNHH G-MAX VINA (NỘP THAY)

Mã số thuế: 2300892932

CÔNG TY TNHH G-MART

Mã số thuế: 0313924017

CÔNG TY TNHH G-LOCS VIỆT NAM

Mã số thuế: 3702517700

CÔNG TY TNHH G-LOCS HỒ CHÍ MINH

Mã số thuế: 3702556548

CÔNG TY TNHH G-LIFE VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109203110

CÔNG TY TNHH G-LEARNING VIETNAM

Mã số thuế: 0311792012

CÔNG TY TNHH G-FRESH VIETNAM

Mã số thuế: 0314205551

CÔNG TY TNHH G-FEEL VIỆT NAM

Mã số thuế: 0107289095

CÔNG TY TNHH G-ECO

Mã số thuế: 0108996001

CÔNG TY TNHH G-CENTURY

Mã số thuế: 0311602670

Tìm thông tin Doanh nghiệp