Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)45111
2Bán buôn xe có động cơ khác45119
3Bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)45120
4Đại lý ô tô và xe có động cơ khác4513
5Đại lý ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)45131
6Đại lý xe có động cơ khác45139
7Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác45200
8Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
9Bán buôn máy móc, thiết bị y tế46595
10Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu46599
11Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan4661
12Bán buôn than đá và nhiên liệu rắn khác46611
13Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng46591
14Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện)46592
15Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày46593
16Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi)46594
17Bán buôn dầu thô46612
18Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan46613
19Bán buôn khí đốt và các sản phẩm liên quan46614
20Bán buôn kim loại và quặng kim loại4662
21Bán buôn quặng kim loại46621
22Bán buôn sắt, thép46622
23Bán buôn kim loại khác46623
24Bán buôn vàng, bạc và kim loại quý khác46624
25Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính77400
26Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm78100
27Cung ứng lao động tạm thời78200
28Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí77210
29Cho thuê băng, đĩa video77220
30Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác77290
31Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác7730
32Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp77301
33Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng77302
34Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi tính)77303
35Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác chưa được phân vào đâu77309
36Bốc xếp hàng hóa cảng biển52243
37Bốc xếp hàng hóa cảng sông52244
38Bốc xếp hàng hóa cảng hàng không52245
39Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải5229
40Dịch vụ đại lý tàu biển52291
41Dịch vụ đại lý vận tải đường biển52292
42Dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải chưa được phân vào đâu52299
43Bưu chính53100
44Chuyển phát53200
45Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu7490
46Hoạt động khí tượng thuỷ văn74901
47Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác còn lại chưa được phân vào đâu74909
48Hoạt động thú y75000
49Cho thuê xe có động cơ7710
50Cho thuê ôtô77101
51Cho thuê xe có động cơ khác77109
52Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho đông lạnh (trừ kho ngoại quan)52102
53Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho khác52109
54Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy5222
55Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải ven biển và viễn dương52221
56Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thuỷ nội địa52222
57Bốc xếp hàng hóa5224
58Bốc xếp hàng hóa ga đường sắt52241
59Bốc xếp hàng hóa đường bộ52242
60Sản xuất, phân phối hơi nước, nước nóng, điều hoà không khí và sản xuất nước đá3530
61Sản xuất, phân phối hơi nước, nước nóng và điều hoà không khí35301
62Sản xuất nước đá35302
63Khai thác, xử lý và cung cấp nước36000
64Thu gom rác thải độc hại3812
65Thu gom rác thải y tế38121
66Thu gom rác thải độc hại khác38129
67Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại38210
68Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác4511
69Vận tải hàng hóa viễn dương50122
70Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa5022
71Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa bằng phương tiện cơ giới50221
72Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa bằng phương tiện thô sơ50222
73Vận tải hành khách hàng không51100
74Vận tải hàng hóa hàng không51200
75Kho bãi và lưu giữ hàng hóa5210
76Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho ngoại quan52101
77Vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường bộ khác49339
78Vận tải đường ống49400
79Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương5012
80Vận tải hàng hóa ven biển50121
81Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng49331
82Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng)49332
83Vận tải hàng hóa bằng xe lam, xe lôi, xe công nông49333
84Vận tải hàng hóa bằng xe thô sơ49334
85Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
86Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp46691
87Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp)46692
88Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh46693
89Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu46699
90Bán buôn tổng hợp46900
91Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp47110
92Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
93Bán buôn cao su46694
94Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt46695
95Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép46696
96Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại46697

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

Công Ty Cổ Phần Thuận Hải Commodities (Tên nước ngoài: Thuan Hai Commodities Corporation), Mã số thuế: 0316815023, được thành lập ngày 19/04/2021, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Tầng 3, Tòa Nhà Thuận Hải, Lô Vb.20a2, Đường 24, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Dương Thị Mỹ Linh

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH ĐẠT FARM

Mã số thuế: 0315028224

CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH THÁI LONG

Mã số thuế: 0314893139

CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH THÀNH NAM

Mã số thuế: 0312907273

CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH THIÊN LỘC

Mã số thuế: 1701724796

CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH QUANG PHÚ

Mã số thuế: 0901025095

CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH MINH TIẾN

Mã số thuế: 5801417323

CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH LỢI XANH

Mã số thuế: 0109259191

CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH HIẾU FARM

Mã số thuế: 5801419218

CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH AN TH

Mã số thuế: 2802892774

CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH AN ME

Mã số thuế: 0108393846

CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH AN LAI CHÂU

Mã số thuế: 6200100676

CÔNG TY CỔ PHẦN THYC

Mã số thuế: 5702085275

CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ SẢN BIM

Mã số thuế: 5701945792

CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y RTD

Mã số thuế: 0108162133

CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y LTD

Mã số thuế: 0316661687

CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC SĨ

Mã số thuế: 0314856225

CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN LỢI BP

Mã số thuế: 3801169807

Tìm thông tin Doanh nghiệp