Ngành nghề kinh doanh

1Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải ven biển và viễn dương52221
2Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thuỷ nội địa52222
3Bốc xếp hàng hóa5224
4Bốc xếp hàng hóa ga đường sắt52241
5Bốc xếp hàng hóa đường bộ52242
6Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa bằng phương tiện cơ giới50211
7Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa bằng phương tiện thô sơ50212
8Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa5022
9Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa bằng phương tiện cơ giới50221
10Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa bằng phương tiện thô sơ50222
11Vận tải hành khách hàng không51100
12Vận tải hàng hóa hàng không51200
13Kho bãi và lưu giữ hàng hóa5210
14Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho ngoại quan52101
15Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho đông lạnh (trừ kho ngoại quan)52102
16Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho khác52109
17Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ5221
18Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt52211
19Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ52219
20Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy5222
21Vận tải hành khách viễn dương50112
22Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương5012
23Vận tải hàng hóa ven biển50121
24Vận tải hàng hóa viễn dương50122
25Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa5021
26Bốc xếp hàng hóa cảng biển52243
27Bốc xếp hàng hóa cảng sông52244
28Bốc xếp hàng hóa cảng hàng không52245
29Vận tải hành khách đường bộ khác chưa được phân vào đâu49329
30Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
31Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng49331
32Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng)49332
33Vận tải hàng hóa bằng xe lam, xe lôi, xe công nông49333
34Vận tải hàng hóa bằng xe thô sơ49334
35Vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường bộ khác49339
36Vận tải đường ống49400
37Vận tải hành khách ven biển và viễn dương5011
38Vận tải hành khách ven biển50111
39Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)4931
40Vận tải hành khách bằng tàu điện ngầm49311
41Vận tải hành khách bằng taxi49312
42Vận tải hành khách bằng xe lam, xe lôi, xe máy49313
43Vận tải hành khách bằng xe đạp, xe xích lô và xe thô sơ khác49319
44Vận tải hành khách đường bộ khác4932
45Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh49321

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

Công Ty TNHH Vận Chuyển Hàng Hóa Phước Minh, Mã số thuế: 0316776494, được thành lập ngày 30/03/2021, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 302/76 Phan Huy Ích, Phường 12, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Đào Hoài Tân

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH VẬN CHUYỂN VẠN PHÚC

Mã số thuế: 1602068550

CÔNG TY TNHH VẬN CHUYỂN TRANG PHAN

Mã số thuế: 0316724626

CÔNG TY TNHH VẬN CHUYỂN S88

Mã số thuế: 0108225538

CÔNG TY TNHH VẬN CHUYỂN QUÂN VŨ

Mã số thuế: 3603573648

CÔNG TY TNHH VẬN CHUYỂN HẢI ÂU

Mã số thuế: 0109735267

Tìm thông tin Doanh nghiệp