Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống4620
2Bán buôn thực phẩm4632
3Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh4722
4Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp4653
5Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép4641

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH SLVINA (Tên nước ngoài: SLVINA COMPANY LIMITED), Mã số thuế: 0316775412, được thành lập ngày 29/03/2021, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 13A Đường 12, Phường Thảo Điền, Thành phố Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà VÕ VĂN VẠN

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn thực phẩm.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH SMART AND GREEN BUIDING

Mã số thuế: 0105881348

CÔNG TY TNHH SMART AGRI KINH BẮC

Mã số thuế: 2301094460

CÔNG TY TNHH SMART A LE MODE

Mã số thuế: 0313657562

CÔNG TY TNHH SMART A LA MODE (NTNN)

Mã số thuế: 0314400633

CÔNG TY TNHH SMART - G VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108663933

CÔNG TY TNHH SMARKGO

Mã số thuế: 0316795955

CÔNG TY TNHH SMAPPI

Mã số thuế: 4201660564

CÔNG TY TNHH SMALLPIN LOGISTICS VIETNAM

Mã số thuế: 0109012123

CÔNG TY TNHH SMALLBEAN

Mã số thuế: 0315586123

CÔNG TY TNHH SMALL TRAVEL

Mã số thuế: 0313320230

CÔNG TY TNHH SMALL PIN VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109192557

CÔNG TY TNHH SMALL PIN VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108802552

CÔNG TY TNHH SMALL IS BEAUTIFUL

Mã số thuế: 5702042916

CÔNG TY TNHH SMALL ARMENIA

Mã số thuế: 4201636191

CÔNG TY TNHH SMAIL CONNER

Mã số thuế: 0314451772

CÔNG TY TNHH SMAAP

Mã số thuế: 0313742673

CÔNG TY TNHH SMA HR CONSULTING

Mã số thuế: 0315486425

CÔNG TY TNHH SM-CYCLO (VIỆT NAM)

Mã số thuế: 0313526143

CÔNG TY TNHH SM-CYCLO (VIỆT NAM)

Mã số thuế: 0313138687

CÔNG TY TNHH SM VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106240516

CÔNG TY TNHH SM VINA

Mã số thuế: 2600920690

CÔNG TY TNHH SM VIETNAM

Mã số thuế: 0104375476

CÔNG TY TNHH SM TECH

Mã số thuế: 0106028982

CÔNG TY TNHH SM TECH VN

Mã số thuế: 2300994395

CÔNG TY TNHH SM TECH VIỆT NAM

Mã số thuế: 2300836913

CÔNG TY TNHH SM TECH VINA

Mã số thuế: 2300775890

CÔNG TY TNHH SM TECH VINA ENGINEERING

Mã số thuế: 0201969926

CÔNG TY TNHH SM TECH VINA ENGINEERING

Mã số thuế: 0201906235

CÔNG TY TNHH SM TECH VINA (NỘP THAY)

Mã số thuế: 2300781615

CÔNG TY TNHH SM TECH SOLUTION VIETNAM

Mã số thuế: 2301183921

CÔNG TY TNHH SM SIDUS

Mã số thuế: 0316853734

CÔNG TY TNHH SM QUỐC TẾ

Mã số thuế: 0108841745

CÔNG TY TNHH SM POWER TECH VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108728605

CÔNG TY TNHH SM NONI NHA TRANG

Mã số thuế: 4201839836

CÔNG TY TNHH SM NHA TRANG

Mã số thuế: 4201623065

CÔNG TY TNHH SM NETWORK

Mã số thuế: 0316342472

CÔNG TY TNHH SM LIVIN

Mã số thuế: 0316145107

CÔNG TY TNHH SM INC

Mã số thuế: 0313194219

CÔNG TY TNHH SM HỢP NHẤT

Mã số thuế: 4201839850

CÔNG TY TNHH SM HẠ LONG

Mã số thuế: 5701986735

CÔNG TY TNHH SM GOOD FOOD HEALTH

Mã số thuế: 0312889169

CÔNG TY TNHH SM GLOBAL

Mã số thuế: 2300940287

CÔNG TY TNHH SM ENTERTAINMENT

Mã số thuế: 0314484954

CÔNG TY TNHH SM DESIGN VN

Mã số thuế: 0316224013

CÔNG TY TNHH SM 268

Mã số thuế: 2300982946

CÔNG TY TNHH SLY CNC

Mã số thuế: 0316504130

Tìm thông tin Doanh nghiệp