Ngành nghề kinh doanh

1Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại8230
2Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận7320
3Đại lý, môi giới, đấu giá4610
4Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính6209
5Trồng cây gia vị, cây dược liệu0128
6Chuẩn bị mặt bằng4312
7Quảng cáo7310
8Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện1629
9Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê6810
10Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất6820
11Lập trình máy vi tính6201
12Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính6202
13Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan6311
14Cổng thông tin6312
15Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu6619
16Hoạt động tư vấn quản lý7020
17Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu7490
18Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu8299
19Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính7740

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN RAREVINA (Tên nước ngoài: RAREVINA GROUP CORPORATION), Mã số thuế: 0316765132, được thành lập ngày 24/03/2021, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại L7-11 Tầng 17, Tòa Nhà Vincom Center, Số 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà NGUYỄN PHƯƠNG THẢO

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SCS

Mã số thuế: 0109431300

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SCO

Mã số thuế: 0107900451

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SAVIS

Mã số thuế: 0108562999

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SAVETO

Mã số thuế: 0109017160

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SAP

Mã số thuế: 0314211001

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SAPALI

Mã số thuế: 0106791111

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SAONAM

Mã số thuế: 0103008781

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SAMMY

Mã số thuế: 0109560923

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SAFUCO

Mã số thuế: 0109075349

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN S.S.G

Mã số thuế: 0311294144

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN RUBY

Mã số thuế: 0107570299

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN RTD

Mã số thuế: 0901023059

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN RIS

Mã số thuế: 0316539581

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN RICH

Mã số thuế: 0107505405

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN RES

Mã số thuế: 0109044189

Tìm thông tin Doanh nghiệp