Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
2Vận tải hàng hóa đường sắt4912
3Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)4931
4Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
5Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu7490
6Cho thuê xe có động cơ7710
7Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
8Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương5012
9Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa5022
10Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải5229
11Hoạt động tư vấn quản lý7020
12Lập trình máy vi tính6201
13Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính6202
14Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính6209
15Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan6311
16Cổng thông tin6312
17Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu6399
18Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh4741
19Hoạt động thiết kế chuyên dụng7410
20Đại lý du lịch7911
21Điều hành tua du lịch7912
22Sản xuất khác chưa được phân vào đâu3290
23Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
24Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm4651
25Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông4652

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH SMART BEE SG (Tên nước ngoài: SMART BEE SG COMPANY LIMITED), Mã số thuế: 0316757660, được thành lập ngày 18/03/2021, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 12 Bờ Bao Tân Thắng, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà ĐIỀU DUY ANH

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH SMART HOME SÀI GÒN

Mã số thuế: 0315843941

CÔNG TY TNHH SMART HOME MINH NGỌC

Mã số thuế: 5200900328

CÔNG TY TNHH SMART HOME LIFE

Mã số thuế: 0314612620

CÔNG TY TNHH SMART HOME HÒA BÌNH

Mã số thuế: 5400515348

CÔNG TY TNHH SMART HOME HÀ TĨNH

Mã số thuế: 3002041335

CÔNG TY TNHH SMART HOME CAMERA

Mã số thuế: 0316278795

CÔNG TY TNHH SMART HOME & FARM

Mã số thuế: 1101910543

CÔNG TY TNHH SMART HOLDINGS

Mã số thuế: 0311546923

CÔNG TY TNHH SMART HANDY INDUSTRY

Mã số thuế: 0315569329

CÔNG TY TNHH SMART GROUP VIỆT NAM

Mã số thuế: 2400889901

CÔNG TY TNHH SMART GOLD

Mã số thuế: 0313954928

CÔNG TY TNHH SMART GLOBAL

Mã số thuế: 0316172527

CÔNG TY TNHH SMART GIFT

Mã số thuế: 0313457757

CÔNG TY TNHH SMART GEN

Mã số thuế: 0315978191

CÔNG TY TNHH SMART GEN VIỆT NAM

Mã số thuế: 0107454856

CÔNG TY TNHH SMART FINTECH VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109408608

CÔNG TY TNHH SMART FINANCIAL SERVICES

Mã số thuế: 0315870825

CÔNG TY TNHH SMART FINANCIAL EDUCATION

Mã số thuế: 0401858620

CÔNG TY TNHH SMART FASHION VIỆT NAM

Mã số thuế: 0312397706

CÔNG TY TNHH SMART EXPRESS

Mã số thuế: 0314404109

CÔNG TY TNHH SMART ENGINEERING SOLUTION

Mã số thuế: 0313826027

CÔNG TY TNHH SMART ENG VINA

Mã số thuế: 2300950503

CÔNG TY TNHH SMART ELECTRIC

Mã số thuế: 0315738129

CÔNG TY TNHH SMART EDUCATION

Mã số thuế: 2400898737

CÔNG TY TNHH SMART DOORS

Mã số thuế: 0312811892

CÔNG TY TNHH SMART DESIGN LABS

Mã số thuế: 0107446301

CÔNG TY TNHH SMART DENTISTRY

Mã số thuế: 0315872903

CÔNG TY TNHH SMART DECOR VIỆT NAM

Mã số thuế: 0315093336

CÔNG TY TNHH SMART CYBER

Mã số thuế: 0314318509

CÔNG TY TNHH SMART CORPORATION

Mã số thuế: 0316057852

CÔNG TY TNHH SMART COOK FOOD & BEVERAGE

Mã số thuế: 0107560660

CÔNG TY TNHH SMART CONNECT

Mã số thuế: 0316877686

CÔNG TY TNHH SMART COMP KOREA

Mã số thuế: 0315287003

CÔNG TY TNHH SMART CODE

Mã số thuế: 4201736615

CÔNG TY TNHH SMART CHOICE

Mã số thuế: 0315408635

CÔNG TY TNHH SMART CHOICE FOR HEALTH

Mã số thuế: 0316630488

CÔNG TY TNHH SMART CARE

Mã số thuế: 0107810575

CÔNG TY TNHH SMART BUDDIES

Mã số thuế: 0314459517

CÔNG TY TNHH SMART BOND

Mã số thuế: 0107614605

CÔNG TY TNHH SMART BIZTECH

Mã số thuế: 0315079476

CÔNG TY TNHH SMART BIO

Mã số thuế: 0315293374

CÔNG TY TNHH SMART BIM

Mã số thuế: 0315740142

CÔNG TY TNHH SMART BENEFITS & REWARDS

Mã số thuế: 3603595994

CÔNG TY TNHH SMART BEE

Mã số thuế: 6001661035

Tìm thông tin Doanh nghiệp