Ngành nghề kinh doanh

1Giáo dục tiểu học85200

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

TRƯỜNG TIỂU HỌC LƯƠNG THẾ VINH, Mã số thuế: 0316673481, được thành lập ngày 13/01/2021, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại D9/13D Đường Dương Đình Cúc, Xã Tân Kiên, Huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Nguyễn Văn Dũng, Số điện thoại: 0988171939, Địa chỉ: D9/13D Đường Dương Đình Cúc, Xã Tân Kiên, Huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Giáo dục tiểu học.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

TRƯỜNG TIỂU HỌC MINH TIẾN

Mã số thuế: 2802559974

TRƯỜNG TIỂU HỌC MINH QUANG I

Mã số thuế: 2500393539

TRƯỜNG TIỂU HỌC MINH LƯƠNG

Mã số thuế: 5300776057

TRƯỜNG TIỂU HỌC MINH KHAI B

Mã số thuế: 0106569981

TRƯỜNG TIỂU HỌC MINH HƯNG B

Mã số thuế: 3800666789

TRƯỜNG TIỂU HỌC MINH HÙNG

Mã số thuế: 2000971534-034

TRƯỜNG TIỂU HỌC MARIE CURIE II

Mã số thuế: 0107999296

TRƯỜNG TIỂU HỌC MAI PHA

Mã số thuế: 4900812996

TRƯỜNG TIỂU HỌC MAI HẠ

Mã số thuế: 5400423760

TRƯỜNG TIỂU HỌC MA THÌ HỒ

Mã số thuế: 5600275100

TRƯỜNG TIỂU HỌC MA QUAI

Mã số thuế: 6200077868

TRƯỜNG TIỂU HỌC MA LY CHẢI

Mã số thuế: 6200095592

TRƯỜNG TIỂU HỌC LỤC BÌNH

Mã số thuế: 4700240974

TRƯỜNG TIỂU HỌC LỢI THUẬN B

Mã số thuế: 3901078712

TRƯỜNG TIỂU HỌC LỢI THUẬN A

Mã số thuế: 3901183770

TRƯỜNG TIỂU HỌC LỢI AN 3

Mã số thuế: 2000977381-034

TRƯỜNG TIỂU HỌC LỢI AN 2

Mã số thuế: 2000977381-033

TRƯỜNG TIỂU HỌC LỢI AN 1

Mã số thuế: 2000977381-059

TRƯỜNG TIỂU HỌC LỘC TÂN

Mã số thuế: 5801285733

TRƯỜNG TIỂU HỌC LỘC THUẬN A

Mã số thuế: 3800655089

TRƯỜNG TIỂU HỌC LỘC THIỆN B

Mã số thuế: 3801058254

TRƯỜNG TIỂU HỌC LỘC NINH

Mã số thuế: 3100602557

TRƯỜNG TIỂU HỌC LỘC HOÀ C

Mã số thuế: 1500859715

TRƯỜNG TIỂU HỌC LỘC HOÀ B

Mã số thuế: 1500859722

TRƯỜNG TIỂU HỌC LỘC HOÀ A

Mã số thuế: 1500859747

TRƯỜNG TIỂU HỌC LỘC AN

Mã số thuế: 3602361337

TRƯỜNG TIỂU HỌC LỖ SƠN

Mã số thuế: 5400346481

TRƯỜNG TIỂU HỌC LẬP LỄ

Mã số thuế: 0201062278

TRƯỜNG TIỂU HỌC LẢ GIÔN

Mã số thuế: 5500499114

TRƯỜNG TIỂU HỌC LẠNG SAN

Mã số thuế: 4700194245

TRƯỜNG TIỂU HỌC LẠI XUÂN

Mã số thuế: 0201062750

TRƯỜNG TIỂU HỌC LẠI SƠN

Mã số thuế: 1701340863

TRƯỜNG TIỂU HỌC LẠC TÁNH 3

Mã số thuế: 3401000475

TRƯỜNG TIỂU HỌC LẠC THỊNH

Mã số thuế: 5400423778

TRƯỜNG TIỂU HỌC LẠC SỸ

Mã số thuế: 5400473070

TRƯỜNG TIỂU HỌC LẠC SƠN

Mã số thuế: 4500512268

TRƯỜNG TIỂU HỌC LẠC LƯƠNG

Mã số thuế: 5400425260

TRƯỜNG TIỂU HỌC LẠC LONG

Mã số thuế: 4800737819

TRƯỜNG TIỂU HỌC LẠC LONG

Mã số thuế: 4800737015

TRƯỜNG TIỂU HỌC LẠC HỒNG

Mã số thuế: 0314594611

TRƯỜNG TIỂU HỌC LẠC GIAO

Mã số thuế: 4800905220

TRƯỜNG TIỂU HỌC LƯƠNG TÂM 1

Mã số thuế: 6300303479

Tìm thông tin Doanh nghiệp