Ngành nghề kinh doanh

1Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính6209
2Hoạt động tư vấn quản lý7020
3Lập trình máy vi tính6201
4Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính6202

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH SYNAPSE DESIGN VIỆT NAM (Tên nước ngoài: SYNAPSE DESIGN VIETNAM COMPANY LIMITED), Mã số thuế: 0316672826, được thành lập ngày 13/01/2021, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Phòng 901, Tòa nhà Nguyễn Lâm, 133 Dương Bá Trạc, Phường 1, Quận 8, Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà ĐỖ TRUNG DŨNG

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Lập trình máy vi tính.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH SYSONE

Mã số thuế: 0314689574

CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM

Mã số thuế: 0312926501

CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM

Mã số thuế: 0309877893

CÔNG TY TNHH SYSLINK VIỆT NAM

Mã số thuế: 0315566818

CÔNG TY TNHH SYSINTECH VIỆT NAM

Mã số thuế: 0105491436

CÔNG TY TNHH SYSCOM

Mã số thuế: 0316535435

CÔNG TY TNHH SYSCOM VIỆT NAM

Mã số thuế: 0312511874

CÔNG TY TNHH SYSCO VIỆT NAM

Mã số thuế: 0201968270

CÔNG TY TNHH SYSAGE TECHNOLOGY

Mã số thuế: 0105410035-004

CÔNG TY TNHH SYS VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106066723

CÔNG TY TNHH SYS VIỆT NAM

Mã số thuế: 0105460519

CÔNG TY TNHH SYNVEST

Mã số thuế: 0315692770

CÔNG TY TNHH SYNTHITE VIỆT NAM

Mã số thuế: 3702550200

CÔNG TY TNHH SYNTHETIC DIAMONDS

Mã số thuế: 0316483226

CÔNG TY TNHH SYNTHETIC CHEMICAL VINA

Mã số thuế: 0108642901

CÔNG TY TNHH SYNTEX VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109306959

CÔNG TY TNHH SYNTERA GROUP BLOCKCHAIN

Mã số thuế: 0315358399

CÔNG TY TNHH SYNTA VIỆT NAM

Mã số thuế: 0312891400

CÔNG TY TNHH SYNPRO

Mã số thuế: 0311046751

CÔNG TY TNHH SYNOT SEA

Mã số thuế: 0314616671

CÔNG TY TNHH SYNOPEX VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106652421

CÔNG TY TNHH SYNNOR SOLUTIONS

Mã số thuế: 0316177148

CÔNG TY TNHH SYNGENTA VIỆT NAM

Mã số thuế: 3603015516

CÔNG TY TNHH SYNGENTA THỤY SĨ

Mã số thuế: 0313171444

CÔNG TY TNHH SYNERGYONEVN

Mã số thuế: 0108449520

CÔNG TY TNHH SYNERGY SYSTEM VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109188575

CÔNG TY TNHH SYNERGY PROJECT MANAGEMENT

Mã số thuế: 0315386156

CÔNG TY TNHH SYNERGY INTERNATIONAL

Mã số thuế: 0108614421

CÔNG TY TNHH SYNERGIE GLOBAL

Mã số thuế: 0312814727

CÔNG TY TNHH SYNERGIE CAD VIỆT NAM

Mã số thuế: 2400861455

CÔNG TY TNHH SYNERGIE CAD VIỆT NAM

Mã số thuế: 2400842847

CÔNG TY TNHH SYNERA

Mã số thuế: 0315816458

CÔNG TY TNHH SYNCNAMART

Mã số thuế: 0312260243

CÔNG TY TNHH SYNCMOLD VIỆT NAM

Mã số thuế: 0700853701

CÔNG TY TNHH SYNCMOLD VIỆT NAM

Mã số thuế: 0700834427

CÔNG TY TNHH SYNCLESIS

Mã số thuế: 0314889936

CÔNG TY TNHH SYNC'D

Mã số thuế: 0314653218

CÔNG TY TNHH SYNC PRODUCTION

Mã số thuế: 0107827272

CÔNG TY TNHH SYNARIO VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106620941

Tìm thông tin Doanh nghiệp