Ngành nghề kinh doanh

1Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê6810
2Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất6820

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH T ONE T (Tên nước ngoài: T ONE T COMPANY LIMITED), Mã số thuế: 0316672671, được thành lập ngày 13/01/2021, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 05, Quận 3, Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà PHẠM THỊ THANH TUYỀN

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH T&D NAIL

Mã số thuế: 0315569865

CÔNG TY TNHH T&D MEDIA

Mã số thuế: 0401835694

CÔNG TY TNHH T&D HƯNG LỘC

Mã số thuế: 0107504641

CÔNG TY TNHH T&D ELECTRIC

Mã số thuế: 0315388918

CÔNG TY TNHH T&D CAM RANH

Mã số thuế: 4201549598

CÔNG TY TNHH T&D BẮC NINH

Mã số thuế: 2301099821

CÔNG TY TNHH T&D BEAUTY

Mã số thuế: 0315594526

CÔNG TY TNHH T&C

Mã số thuế: 1801170213

CÔNG TY TNHH T&C; STAR

Mã số thuế: 0901097452

CÔNG TY TNHH T&C; SOLUTIONS

Mã số thuế: 0316592056

CÔNG TY TNHH T&C; CƯỜNG TUYẾN

Mã số thuế: 0202039930

CÔNG TY TNHH T&C; AUTO CENTER

Mã số thuế: 0316506089

CÔNG TY TNHH T&C VIỆT NAM

Mã số thuế: 0105042303

CÔNG TY TNHH T&C VIỆT NAM

Mã số thuế: 0102047710

CÔNG TY TNHH T&C TRƯƠNG GIA

Mã số thuế: 1001194261

CÔNG TY TNHH T&C THUẬN NAM

Mã số thuế: 4500634509

CÔNG TY TNHH T&C RESTAURANT MILK TEA

Mã số thuế: 0315949112

CÔNG TY TNHH T&C NINH THUẬN

Mã số thuế: 4500634315

CÔNG TY TNHH T&C LOGIS

Mã số thuế: 0314343470

CÔNG TY TNHH T&C HÙNG ANH

Mã số thuế: 0108893101

CÔNG TY TNHH T&C HÀ NỘI

Mã số thuế: 0105221937

CÔNG TY TNHH T&C CURTAINS

Mã số thuế: 0311734839

CÔNG TY TNHH T&C BÌNH ĐỊNH

Mã số thuế: 4101540880

CÔNG TY TNHH T&C BAN MÊ

Mã số thuế: 6001629095

CÔNG TY TNHH T&Đ VINA

Mã số thuế: 2400819887

CÔNG TY TNHH T&V UNICLE

Mã số thuế: 0314339202

CÔNG TY TNHH T&TAN VIỆT NAM

Mã số thuế: 0107914091

CÔNG TY TNHH T&T TÙNG KHÁNH

Mã số thuế: 0107806811

CÔNG TY TNHH T&S HOÀNG GIA

Mã số thuế: 2400817110

CÔNG TY TNHH T&P LOGISTICS

Mã số thuế: 0314317745

CÔNG TY TNHH T&P FASHION

Mã số thuế: 0314670527

CÔNG TY TNHH T&N HOUSE AND GARDEN

Mã số thuế: 0314211530

CÔNG TY TNHH T&H BẮC GIANG

Mã số thuế: 2400811013

CÔNG TY TNHH T&A; VINA

Mã số thuế: 3702887589

CÔNG TY TNHH T&A SOLUTION

Mã số thuế: 0313278701

CÔNG TY TNHH T&A NHA TRANG

Mã số thuế: 4201796082

CÔNG TY TNHH T&A MIỀN TRUNG

Mã số thuế: 2802627857

CÔNG TY TNHH T&A ARCHITECTS

Mã số thuế: 0312889962

CÔNG TY TNHH T VÀNG

Mã số thuế: 0315488581

CÔNG TY TNHH T VÀ H BẮC NINH

Mã số thuế: 2300951465

CÔNG TY TNHH T THÁI TƯỜNG

Mã số thuế: 4201815183

CÔNG TY TNHH T T FOCUS

Mã số thuế: 0315995214

CÔNG TY TNHH T SPORT

Mã số thuế: 0900738174

CÔNG TY TNHH T SHOP

Mã số thuế: 0312697107

CÔNG TY TNHH T S S

Mã số thuế: 0310362458

CÔNG TY TNHH T Q

Mã số thuế: 3100832462

CÔNG TY TNHH T PLUS

Mã số thuế: 0315250028

CÔNG TY TNHH T PAINTING

Mã số thuế: 0315995253

Tìm thông tin Doanh nghiệp