Ngành nghề kinh doanh

1Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa1702
2In ấn1811
3Dịch vụ liên quan đến in1812
4Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
5Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
6Quảng cáo7310
7Hoạt động thiết kế chuyên dụng7410

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH IN KIM ĐẠT (Tên nước ngoài: KIM DAT PRINTING COMPANY LIMITED), Mã số thuế: 0316672223, được thành lập ngày 13/01/2021, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 114/91 Tô Ngọc Vân, Phường 15, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà TRẦN BÁ ĐẠT, Số điện thoại: 0903811188, Địa chỉ: 114/91 Tô Ngọc Vân, Phường 15, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: In ấn.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH IN MAY THÊU HÀ VÂN

Mã số thuế: 2300989099

CÔNG TY TNHH IN MAY NHẬT THIÊN KIM

Mã số thuế: 0311069646

CÔNG TY TNHH IN MAY MẮN VIỆT NAM

Mã số thuế: 3603583893

CÔNG TY TNHH IN MAY HIỆP LỆ

Mã số thuế: 0315773349

CÔNG TY TNHH IN LỤA ĐỨC HIỆP

Mã số thuế: 3702851007

CÔNG TY TNHH IN LỤA VIỆT TÍN

Mã số thuế: 3702959674

CÔNG TY TNHH IN LỤA NGUYÊN THẢO

Mã số thuế: 0316642758

CÔNG TY TNHH IN LỤA HƯNG THỊNH

Mã số thuế: 3702963712

CÔNG TY TNHH IN LỤA CẨM TÚ

Mã số thuế: 1101912692

CÔNG TY TNHH IN LỤA BÌNH MINH

Mã số thuế: 0315802991

CÔNG TY TNHH IN LỢI NGUYÊN

Mã số thuế: 0314522871

CÔNG TY TNHH IN LÊ VÕ

Mã số thuế: 0313296193

CÔNG TY TNHH IN LÊ VINH

Mã số thuế: 0102003273

CÔNG TY TNHH IN LÊ NGUYỄN

Mã số thuế: 0311796810

CÔNG TY TNHH IN LÊ HUỲNH

Mã số thuế: 0312661735

CÔNG TY TNHH IN LÊ GIA

Mã số thuế: 0107859041

CÔNG TY TNHH IN LÊ BẢO

Mã số thuế: 0315575114

CÔNG TY TNHH IN LÂM THANH HÀ

Mã số thuế: 0108723371

CÔNG TY TNHH IN LÂM NGUYỄN

Mã số thuế: 0310890835

CÔNG TY TNHH IN LY VY

Mã số thuế: 0109602669

CÔNG TY TNHH IN LUHA

Mã số thuế: 0105539455

CÔNG TY TNHH IN LONG VĨ

Mã số thuế: 0314023777

CÔNG TY TNHH IN LONG VÀNG

Mã số thuế: 0312021975

CÔNG TY TNHH IN LONG SƠN

Mã số thuế: 0108572926

CÔNG TY TNHH IN LONG LINH

Mã số thuế: 0901011705

CÔNG TY TNHH IN LONG HIẾU

Mã số thuế: 2300715806

CÔNG TY TNHH IN LOGO

Mã số thuế: 0311772841

CÔNG TY TNHH IN LIÊN SƠN

Mã số thuế: 2901674181

CÔNG TY TNHH IN LIÊN PHƯƠNG

Mã số thuế: 1801248170

CÔNG TY TNHH IN LIÊN NGUYỄN

Mã số thuế: 0311798166

CÔNG TY TNHH IN LIÊN KẾT

Mã số thuế: 0309937831

CÔNG TY TNHH IN LEE LABEL VINA

Mã số thuế: 3702717403

CÔNG TY TNHH IN LCS VIỆT

Mã số thuế: 0107361513

CÔNG TY TNHH IN L.A

Mã số thuế: 1101802347

CÔNG TY TNHH IN KỸ THUẬT SỐ

Mã số thuế: 0310989626

CÔNG TY TNHH IN KỸ THUẬT CAO

Mã số thuế: 0601179182

CÔNG TY TNHH IN KYUNG VINA CO.,LTD

Mã số thuế: 2802292135

CÔNG TY TNHH IN KTS THIÊN NGA

Mã số thuế: 0316178913

CÔNG TY TNHH IN KI

Mã số thuế: 0310603431

CÔNG TY TNHH IN KIM ẤN

Mã số thuế: 0312993970

Tìm thông tin Doanh nghiệp