Ngành nghề kinh doanh

1Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác4530
2Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
3Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
4Kho bãi và lưu giữ hàng hóa5210

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH LỐP XE ĐẠI NAM (Tên nước ngoài: DAI NAM TYRE COMPANY LIMITED), Mã số thuế: 0316672135, được thành lập ngày 13/01/2021, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 359/19 Trần Bình Trọng, Phường 01, Quận 10, Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà PHẠM THANH LIÊM, Số điện thoại: 02838215745, Địa chỉ: 359/19 Trần Bình Trọng, Phường 01, Quận 10, Hồ Chí Minh

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH LỘC AN THÀNH

Mã số thuế: 0313108227

CÔNG TY TNHH LỘC AN THIÊN

Mã số thuế: 0310030533

CÔNG TY TNHH LỘC AN THANH

Mã số thuế: 0104683181

CÔNG TY TNHH LỘC AN THANH

Mã số thuế: 0102045623

CÔNG TY TNHH LỘC AN NHIÊN

Mã số thuế: 6101213277

CÔNG TY TNHH LỘC AN NAM ĐỊNH

Mã số thuế: 0601159443

CÔNG TY TNHH LỘC AN MINH

Mã số thuế: 0314642181

CÔNG TY TNHH LỘC AN KHÁNH

Mã số thuế: 0314170330

CÔNG TY TNHH LỘC AN KHANG

Mã số thuế: 5800893457

CÔNG TY TNHH LỘC AN HẬU GIANG

Mã số thuế: 6300329526

CÔNG TY TNHH LỘC AN HẢI

Mã số thuế: 3502268687

CÔNG TY TNHH LỘC AN HÀ

Mã số thuế: 0310229047

CÔNG TY TNHH LỘC AN GIA

Mã số thuế: 0312188131

CÔNG TY TNHH LỘC AN BÌNH

Mã số thuế: 0310697616

CÔNG TY TNHH LỘC AN AN

Mã số thuế: 1101960791

CÔNG TY TNHH LỘC 68

Mã số thuế: 5801424190

CÔNG TY TNHH LỘ THIÊN QUÁN

Mã số thuế: 0314210689

CÔNG TY TNHH LỘ GIA

Mã số thuế: 0313716017

CÔNG TY TNHH LỘ CẢNH GIANG

Mã số thuế: 4000820948

CÔNG TY TNHH LỒNG ĐÈN MINH THÀNH

Mã số thuế: 0316063038

CÔNG TY TNHH LỒNG BÀN

Mã số thuế: 0401906257

CÔNG TY TNHH LỐP ĐỒNG NAI

Mã số thuế: 3603775588

CÔNG TY TNHH LỐP Ô TÔ ĐỨC HIẾU

Mã số thuế: 3001939084

CÔNG TY TNHH LỐP Ô TÔ VĂN TUẤN

Mã số thuế: 0314370851

CÔNG TY TNHH LỐP Ô TÔ VIỆT

Mã số thuế: 3002066989

CÔNG TY TNHH LỐP Ô TÔ VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109479165

CÔNG TY TNHH LỐP Ô TÔ TƯ NGHĨA

Mã số thuế: 3901294576

CÔNG TY TNHH LỐP Ô TÔ TÍN PHÁT

Mã số thuế: 3401215047

CÔNG TY TNHH LỐP Ô TÔ TÂY BẮC

Mã số thuế: 5500575608

CÔNG TY TNHH LỐP Ô TÔ TUẤN TRUNG

Mã số thuế: 2500647078

CÔNG TY TNHH LỐP Ô TÔ TRƯỜNG AN

Mã số thuế: 0109374814

CÔNG TY TNHH LỐP Ô TÔ THIÊN TUẤN

Mã số thuế: 0310213174

CÔNG TY TNHH LỐP Ô TÔ NINH THUẬN

Mã số thuế: 4500632011

CÔNG TY TNHH LỐP Ô TÔ NHẬT ANH

Mã số thuế: 2300944034

CÔNG TY TNHH LỐP Ô TÔ LẬP QUỲNH

Mã số thuế: 2901908961

CÔNG TY TNHH LỐP Ô TÔ JK VIỆT NAM

Mã số thuế: 0314678974

CÔNG TY TNHH LỐP Ô TÔ HẢI ĐĂNG

Mã số thuế: 3002025848

CÔNG TY TNHH LỐP Ô TÔ HÀ ĐÔNG

Mã số thuế: 0107484219

CÔNG TY TNHH LỐP Ô TÔ HOÀNG DŨNG

Mã số thuế: 0107666000

CÔNG TY TNHH LỐP Ô TÔ DUY THIỆN

Mã số thuế: 0901045341

CÔNG TY TNHH LỐP Ô TÔ DUY ANH

Mã số thuế: 0901010959

CÔNG TY TNHH LỐP Ô TÔ BẢO CHÂU

Mã số thuế: 0106828097

CÔNG TY TNHH LỐP Ô TÔ BÌNH NGỌC

Mã số thuế: 5600319894

CÔNG TY TNHH LỐP Á CHÂU

Mã số thuế: 0106332245

CÔNG TY TNHH LỐP XUÂN THIỆU

Mã số thuế: 2700716709

CÔNG TY TNHH LỐP XUÂN BẢO

Mã số thuế: 4500595803

CÔNG TY TNHH LỐP XE ĐỨC LONG

Mã số thuế: 5801313740

Tìm thông tin Doanh nghiệp