Ngành nghề kinh doanh

1Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí4322
2Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước43221
3Lắp đặt hệ thống lò sưởi và điều hoà không khí43222
4Lắp đặt hệ thống xây dựng khác43290
5Hoàn thiện công trình xây dựng43300
6Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác43900
7Bán buôn kim loại và quặng kim loại4662
8Bán buôn quặng kim loại46621
9Bán buôn sắt, thép46622
10Bán buôn kim loại khác46623
11Bán buôn vàng, bạc và kim loại quý khác46624
12Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
13Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến46631
14Bán buôn xi măng46632
15Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi46633
16Bán buôn kính xây dựng46634
17Bán buôn sơn, vécni46635
18Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh46636
19Bán buôn đồ ngũ kim46637
20Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng46639
21Bốc xếp hàng hóa ga đường sắt52241
22Bốc xếp hàng hóa đường bộ52242
23Bốc xếp hàng hóa cảng biển52243
24Bốc xếp hàng hóa cảng sông52244
25Vận tải hàng hóa bằng xe thô sơ49334
26Vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường bộ khác49339
27Vận tải đường ống49400
28Bốc xếp hàng hóa5224
29Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh4752
30Bán lẻ đồ ngũ kim trong các cửa hàng chuyên doanh47521
31Bán lẻ sơn, màu, véc ni trong các cửa hàng chuyên doanh47522
32Bán lẻ kính xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh47523
33Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi và vật liệu xây dựng khác trong các cửa hàng chuyên doanh47524
34Bán lẻ gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh47525
35Bán lẻ thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh47529
36Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh47530
37Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
38Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng49331
39Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng)49332
40Vận tải hàng hóa bằng xe lam, xe lôi, xe công nông49333
41Cung ứng lao động tạm thời78200
42Bốc xếp hàng hóa cảng hàng không52245
43Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan7110
44Hoạt động kiến trúc71101
45Hoạt động đo đạc bản đồ71102
46Hoạt động thăm dò địa chất, nguồn nước71103
47Hoạt động tư vấn kỹ thuật có liên quan khác71109
48Kiểm tra và phân tích kỹ thuật71200
49Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật72100
50Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học xã hội và nhân văn72200
51Quảng cáo73100
52Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận73200
53Hoạt động thiết kế chuyên dụng74100
54Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi tính)77303
55Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác chưa được phân vào đâu77309
56Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính77400
57Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm78100
58Hoạt động nhiếp ảnh74200
59Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác7730
60Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp77301
61Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng77302

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Viết Thắng (Tên nước ngoài: Viet Thang Construction Design Consulting Company Limited), Mã số thuế: 0316638536, được thành lập ngày 14/12/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 290/30/13 Nơ Trang Long, Phường 12, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Đỗ Viết Thắng

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp