Ngành nghề kinh doanh

1May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)1410
2Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác4511
3Bán mô tô, xe máy4541
4Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục)1392
5Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
6Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu1399
7Sản xuất sản phẩm từ da lông thú1420
8Sản xuất khác chưa được phân vào đâu3290
9Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh4751
10Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
11Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác1391
12Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc1430
13Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép4641
14Hoàn thiện sản phẩm dệt1313
15Sản xuất thảm, chăn, đệm1393
16Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

Công Ty TNHH Sản Xuất Tm Dv Phương Anh (Tên nước ngoài: Phuong Anh Tmdv Production Company Limited), Mã số thuế: 0316627453, được thành lập ngày 07/12/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 480/31/2/12 Bình Quới, Phường 28, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Trần Lê Bích Thủy

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú).

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VINA CHEMTECH

Mã số thuế: 0316403608

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VCI VIETNAM

Mã số thuế: 0108538717

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TẤN ĐỨC

Mã số thuế: 0310214058

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TƯỜNG HÒA

Mã số thuế: 0801293968

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TÍN LỢI

Mã số thuế: 0314996906

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TRẦN ĐOÀN

Mã số thuế: 0315017536

Tìm thông tin Doanh nghiệp