Ngành nghề kinh doanh

1Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện1629
2Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ16291
3Sản xuất sản phẩm từ lâm sản (trừ gỗ), cói và vật liệu tết bện16292
4Sản xuất bột giấy, giấy và bìa17010
5Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế3100
6Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng gỗ31001
7Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng vật liệu khác31009
8Sản xuất đồ kim hoàn và chi tiết liên quan32110
9Sản xuất đồ giả kim hoàn và chi tiết liên quan32120
10Sản xuất nhạc cụ32200
11Sản xuất dụng cụ thể dục, thể thao32300
12Sản xuất đồ chơi, trò chơi32400
13Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí4322
14Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước43221
15Lắp đặt hệ thống lò sưởi và điều hoà không khí43222
16Lắp đặt hệ thống xây dựng khác43290
17Bán lẻ phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)45302
18Đại lý phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác45303
19Bán mô tô, xe máy4541
20Bán buôn mô tô, xe máy45411
21Bán lẻ mô tô, xe máy45412
22Đại lý mô tô, xe máy45413
23Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy45420
24Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy4543
25Bán buôn xe có động cơ khác45119
26Bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)45120
27Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác4530
28Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác45301
29Hoàn thiện công trình xây dựng43300
30Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác43900
31Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác4511
32Bán buôn ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)45111
33Cung ứng và quản lý nguồn lao động đi làm việc ở nước ngoài78302
34Đại lý du lịch79110
35Điều hành tua du lịch79120
36Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch79200
37Hoạt động bảo vệ cá nhân80100
38Dịch vụ hệ thống bảo đảm an toàn80200
39Dịch vụ điều tra80300
40Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp81100
41Vệ sinh chung nhà cửa81210
42Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác81290
43Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan81300
44Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp82110
45Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa5021
46Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa bằng phương tiện cơ giới50211
47Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa bằng phương tiện thô sơ50212
48Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa5022
49Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa bằng phương tiện cơ giới50221
50Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa bằng phương tiện thô sơ50222
51Vận tải hành khách hàng không51100
52Vận tải hàng hóa hàng không51200
53Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải5229
54Dịch vụ đại lý tàu biển52291
55Dịch vụ đại lý vận tải đường biển52292
56Dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải chưa được phân vào đâu52299
57Bưu chính53100
58Chuyển phát53200
59Dịch vụ lưu trú ngắn ngày5510
60Khách sạn55101
61Biệt thự hoặc căn hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày55102
62Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày55103
63Nhà trọ, phòng trọ và các cơ sở lưu trú tương tự55104
64Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động5610
65Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống56101
66Dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động khác56109
67Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)56210
68Dịch vụ ăn uống khác56290
69Dịch vụ phục vụ đồ uống5630
70Quán rượu, bia, quầy bar56301
71Dịch vụ phục vụ đồ uống khác56309
72Xuất bản sách58110
73Xuất bản các danh mục chỉ dẫn và địa chỉ58120
74Xuất bản báo, tạp chí và các ấn phẩm định kỳ58130
75Hoạt động xuất bản khác58190
76Xuất bản phần mềm58200
77Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan7110
78Hoạt động kiến trúc71101
79Hoạt động đo đạc bản đồ71102
80Hoạt động thăm dò địa chất, nguồn nước71103
81Hoạt động tư vấn kỹ thuật có liên quan khác71109
82Kiểm tra và phân tích kỹ thuật71200
83Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật72100
84Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học xã hội và nhân văn72200
85Quảng cáo73100
86Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận73200
87Hoạt động thiết kế chuyên dụng74100
88Hoạt động nhiếp ảnh74200
89Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu7490
90Hoạt động khí tượng thuỷ văn74901
91Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác còn lại chưa được phân vào đâu74909
92Hoạt động thú y75000
93Cho thuê xe có động cơ7710
94Cho thuê ôtô77101
95Cho thuê xe có động cơ khác77109
96Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí77210
97Cho thuê băng, đĩa video77220
98Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác77290
99Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác7730
100Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp77301
101Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng77302
102Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi tính)77303
103Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác chưa được phân vào đâu77309
104Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính77400
105Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm78100
106Cung ứng lao động tạm thời78200
107Cung ứng và quản lý nguồn lao động7830
108Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước78301
109Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác8219
110Photo, chuẩn bị tài liệu82191
111Hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác82199
112Hoạt động dịch vụ liên quan đến các cuộc gọi82200
113Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại82300
114Hoạt động dịch vụ hỗ trợ thanh toán, tín dụng82910
115Dịch vụ đóng gói82920
116Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu82990
117Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông8531
118Giáo dục trung học cơ sở85311
119Giáo dục trung học phổ thông85312
120Giáo dục nghề nghiệp8532
121Giáo dục trung cấp chuyên nghiệp85321
122Dạy nghề85322
123Đào tạo cao đẳng85410
124Đào tạo đại học và sau đại học85420
125Giáo dục thể thao và giải trí85510
126Giáo dục văn hoá nghệ thuật85520
127Giáo dục khác chưa được phân vào đâu85590
128Dịch vụ hỗ trợ giáo dục85600
129Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi)46594
130Bán buôn máy móc, thiết bị y tế46595
131Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu46599
132Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan4661
133Bán buôn than đá và nhiên liệu rắn khác46611
134Bán buôn dầu thô46612
135Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan46613
136Bán buôn khí đốt và các sản phẩm liên quan46614
137Bán buôn kim loại và quặng kim loại4662
138Bán buôn quặng kim loại46621
139Bán buôn sắt, thép46622
140Bán buôn kim loại khác46623
141Bán buôn vàng, bạc và kim loại quý khác46624
142Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
143Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến46631
144Bán buôn xi măng46632
145Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy45431
146Bán lẻ phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy45432
147Đại lý phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy45433
148Đại lý, môi giới, đấu giá4610
149Đại lý46101
150Môi giới46102
151Đấu giá46103
152Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
153Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác46491
154Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế46492
155Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh46493
156Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh46494
157Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu46499
158Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm46510
159Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông46520
160Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp46530
161Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
162Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng46591
163Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện)46592
164Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày46593
165Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện46495
166Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự46496
167Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm46497
168Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao46498
169Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi46633
170Bán buôn kính xây dựng46634
171Bán buôn sơn, vécni46635
172Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh46636
173Bán buôn đồ ngũ kim46637
174Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng46639
175Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
176Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp46691
177Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp)46692
178Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh46693
179Bán buôn cao su46694
180Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt46695
181Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép46696
182Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại46697
183Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu46699
184Bán buôn tổng hợp46900
185Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp47110
186Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh4741
187Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm trong các cửa hàng chuyên doanh47411
188Bán lẻ thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh47412
189Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh47420
190Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh4752
191Bán lẻ đồ ngũ kim trong các cửa hàng chuyên doanh47521
192Bán lẻ sơn, màu, véc ni trong các cửa hàng chuyên doanh47522
193Bán lẻ kính xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh47523
194Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi và vật liệu xây dựng khác trong các cửa hàng chuyên doanh47524
195Bán lẻ gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh47525
196Bán lẻ thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh47529
197Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh47530
198Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh4759
199Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong các cửa hàng chuyên doanh47591
200Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự trong các cửa hàng chuyên doanh47592
201Bán lẻ đồ dùng gia đình bằng gốm, sứ, thủy tinh trong các cửa hàng chuyên doanh47593
202Bán lẻ nhạc cụ trong các cửa hàng chuyên doanh47594
203Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác còn lại chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh47599
204Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh47610
205Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng) trong các cửa hàng chuyên doanh47620
206Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng chuyên doanh47630
207Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh47640
208Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh4772
209Bán lẻ dược phẩm, dụng cụ y tế trong các cửa hàng chuyên doanh47721
210Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh47722
211Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)4931
212Vận tải hành khách bằng tàu điện ngầm49311
213Vận tải hành khách bằng taxi49312
214Vận tải hành khách bằng xe lam, xe lôi, xe máy49313
215Vận tải hành khách bằng xe đạp, xe xích lô và xe thô sơ khác49319
216Vận tải hành khách đường bộ khác4932
217Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh49321
218Vận tải hành khách đường bộ khác chưa được phân vào đâu49329
219Vận tải hành khách ven biển và viễn dương5011
220Vận tải hành khách ven biển50111
221Vận tải hành khách viễn dương50112
222Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương5012
223Vận tải hàng hóa ven biển50121
224Vận tải hàng hóa viễn dương50122

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển G8 Việt Nam (Tên nước ngoài: G8 Viet Nam Development And Investment Company Limited), Mã số thuế: 0316617790, được thành lập ngày 02/12/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 69/24 Yên Thế, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Phùng Thị Quế Ngân

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp