Ngành nghề kinh doanh

1Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy5222
2Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải ven biển và viễn dương52221
3Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thuỷ nội địa52222

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Địa Ốc Toàn Sơn (Tên nước ngoài: Toan Son Real Estate Investment Joint Stock Company), Mã số thuế: 0316601906, được thành lập ngày 20/11/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 98-100-102 Đường số 34, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Ngô Xuân Sơn

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp