Ngành nghề kinh doanh

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CHI NHÁNH HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP VƯỜN LAN VIỆ, Mã số thuế: 0316594656-001, được thành lập ngày 22/04/2021, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 75/7 Gò Cát, Phường Phú Hữu, Thành phố Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Liêu Thị Kim Phượng, Số điện thoại: 0909928908, Địa chỉ: 75/7 Gò Cát, Phường Phú Hữu, Thành phố Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CHI NHÁNH HỢP TÁC XÃ ĐÔNG Á

Mã số thuế: 3603584167-001

CHI NHÁNH HỢP TÁC XÃ TÌNH THƯƠNG

Mã số thuế: 0107851194-001

CHI NHÁNH HỢP TÁC XÃ TOÀN PHÁT

Mã số thuế: 3900373338-001

CHI NHÁNH HỢP TÁC XÃ THỊNH VƯỢNG

Mã số thuế: 5600332207-001

Tìm thông tin Doanh nghiệp