Ngành nghề kinh doanh

1Vận tải hàng hóa bằng xe lam, xe lôi, xe công nông49333
2Vận tải hàng hóa bằng xe thô sơ49334
3Vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường bộ khác49339
4Vận tải đường ống49400
5Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương5012
6Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh49321
7Vận tải hành khách đường bộ khác chưa được phân vào đâu49329
8Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
9Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng49331
10Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng)49332
11Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)4931
12Vận tải hành khách bằng tàu điện ngầm49311
13Vận tải hành khách bằng taxi49312
14Vận tải hành khách bằng xe lam, xe lôi, xe máy49313
15Vận tải hành khách bằng xe đạp, xe xích lô và xe thô sơ khác49319
16Vận tải hành khách đường bộ khác4932
17Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa5022
18Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa bằng phương tiện cơ giới50221
19Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa bằng phương tiện thô sơ50222
20Vận tải hành khách hàng không51100
21Vận tải hàng hóa hàng không51200
22Vận tải hàng hóa ven biển50121
23Vận tải hàng hóa viễn dương50122
24Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa5021
25Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa bằng phương tiện cơ giới50211
26Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa bằng phương tiện thô sơ50212
27Dịch vụ đại lý tàu biển52291
28Dịch vụ đại lý vận tải đường biển52292
29Dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải chưa được phân vào đâu52299
30Bưu chính53100
31Chuyển phát53200
32Kho bãi và lưu giữ hàng hóa5210
33Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho ngoại quan52101
34Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho đông lạnh (trừ kho ngoại quan)52102
35Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho khác52109
36Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải5229

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

Công Ty TNHH Vận Chuyển Bắc Nam Thiên Trung, Mã số thuế: 0316575815, được thành lập ngày 05/11/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 502/15 Đường D4, Khu dân cư Him Lam, Phường Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Phạm Anh Phát

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH VẬN CHUYỂN S88

Mã số thuế: 0108225538

CÔNG TY TNHH VẬN CHUYỂN QUÂN VŨ

Mã số thuế: 3603573648

CÔNG TY TNHH VẬN CHUYỂN HẢI ÂU

Mã số thuế: 0109735267

CÔNG TY TNHH VẬN CHUYỂN DUY KHÁNH

Mã số thuế: 0314767254

Tìm thông tin Doanh nghiệp