Ngành nghề kinh doanh

1Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)4931
2Vận tải hành khách đường bộ khác4932
3Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
4Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ5225
5Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải5229
6Cổng thông tin6312
7Quảng cáo7310
8Cho thuê xe có động cơ7710
9Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm7810
10Cung ứng lao động tạm thời7820
11Cung ứng và quản lý nguồn lao động7830
12Đại lý du lịch7911
13Điều hành tua du lịch7912
14Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch7990

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH AUSTRALIA - ASIA (Tên nước ngoài: AUSTRALIA - ASIA TOUR SERVICES AND TRADING COMPANY LIMITED), Mã số thuế: 0316572606, được thành lập ngày 03/11/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 6A Bến Phú Định, Phường 16, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà CAO MINH THUẬN

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Điều hành tua du lịch.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp