Ngành nghề kinh doanh

1Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu1079
2Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục)1392
3May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)1410
4Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh2023
5Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng3250
6Bán buôn thực phẩm4632
7Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép4641
8Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
9Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm4651
10Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông4652
11Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
12Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan4661
13Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
14Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
15Bán buôn tổng hợp4690
16Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp4719
17Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh4741
18Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh4771
19Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh4772
20Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh4773
21Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
22Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải5229
23Lập trình máy vi tính6201
24Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính6202
25Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính6209
26Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu6399
27Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất6820
28Hoạt động tư vấn quản lý7020
29Quảng cáo7310
30Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận7320
31Hoạt động thiết kế chuyên dụng7410

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH SAGA BEAUTY (Tên nước ngoài: SAGA BEAUTY COMPANY LIMITED), Mã số thuế: 0316549727, được thành lập ngày 21/10/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 44 Đinh Tiên Hoàng, Phường 1, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà LÊ BÁ HÙNG

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn thực phẩm.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH SAG

Mã số thuế: 0107598537

CÔNG TY TNHH SAGX

Mã số thuế: 0316158963

CÔNG TY TNHH SAGOZI

Mã số thuế: 0314211883

CÔNG TY TNHH SAGOVIET

Mã số thuế: 0313539960

CÔNG TY TNHH SAGOTA TIỀN GIANG

Mã số thuế: 1201452294

CÔNG TY TNHH SAGOSA

Mã số thuế: 0314089143

CÔNG TY TNHH SAGOPHA

Mã số thuế: 0312488720

CÔNG TY TNHH SAGOPHAR

Mã số thuế: 0312526327

CÔNG TY TNHH SAGONI VIỆT NAM

Mã số thuế: 0315349242

CÔNG TY TNHH SAGONEW

Mã số thuế: 0316483508

CÔNG TY TNHH SAGONEWTEK

Mã số thuế: 0316447468

CÔNG TY TNHH SAGOMY

Mã số thuế: 0315050170

CÔNG TY TNHH SAGOMEX

Mã số thuế: 0315483463

CÔNG TY TNHH SAGOMEDIA

Mã số thuế: 0314508193

CÔNG TY TNHH SAGOLAS

Mã số thuế: 0314679590

CÔNG TY TNHH SAGOLAND

Mã số thuế: 0313116443

CÔNG TY TNHH SAGOHOUSE

Mã số thuế: 0315754561

CÔNG TY TNHH SAGOGROUP

Mã số thuế: 0310901501

CÔNG TY TNHH SAGOGREEN VIỆT NAM

Mã số thuế: 0315712716

CÔNG TY TNHH SAGOFOODS

Mã số thuế: 0313920421

CÔNG TY TNHH SAGO MEDIA

Mã số thuế: 0402039222

CÔNG TY TNHH SAGO LINES

Mã số thuế: 0314120019

CÔNG TY TNHH SAGO INTERNATIONAL

Mã số thuế: 0316466735

CÔNG TY TNHH SAGO FARM

Mã số thuế: 0313964203

CÔNG TY TNHH SAGO BIOMED

Mã số thuế: 0312059009

CÔNG TY TNHH SAGO AUTO

Mã số thuế: 0313807634

CÔNG TY TNHH SAGO - P

Mã số thuế: 0316319723

CÔNG TY TNHH SAGITTB

Mã số thuế: 0316106877

CÔNG TY TNHH SAGITTARIUS VN

Mã số thuế: 0316787256

CÔNG TY TNHH SAGITTARICAN

Mã số thuế: 0313502865

CÔNG TY TNHH SAGIMEX

Mã số thuế: 0314287265

CÔNG TY TNHH SAGIKO

Mã số thuế: 0311106520

CÔNG TY TNHH SAGI VIETNAM

Mã số thuế: 0316180101

CÔNG TY TNHH SAGGU & SARB

Mã số thuế: 0314646475

CÔNG TY TNHH SAGER TECHNOLOGY

Mã số thuế: 0315433550

CÔNG TY TNHH SAGEMCOM VIỆT NAM

Mã số thuế: 0104617460

CÔNG TY TNHH SAGE&CO GROUP VIỆT NAM

Mã số thuế: 0107720628

CÔNG TY TNHH SAGE HEALTHCARE

Mã số thuế: 0313168480

CÔNG TY TNHH SAGE - KOMAN

Mã số thuế: 2300858378

CÔNG TY TNHH SAGASIKI VIỆT NAM

Mã số thuế: 3702376672

CÔNG TY TNHH SAGAS STUDIO

Mã số thuế: 0311906904

CÔNG TY TNHH SAGAPA

Mã số thuế: 4300808476

CÔNG TY TNHH SAGANO

Mã số thuế: 0314415855

CÔNG TY TNHH SAGANO JAPAN

Mã số thuế: 2901981986

CÔNG TY TNHH SAGANA VIỆT NAM

Mã số thuế: 0105865762

CÔNG TY TNHH SAGAMA VIỆT NAM

Mã số thuế: 2500649170

CÔNG TY TNHH SAGA VIỆT NAM

Mã số thuế: 0104897673

CÔNG TY TNHH SAGA VINA

Mã số thuế: 1101693803

CÔNG TY TNHH SAGA GLOBAL

Mã số thuế: 0109006842

Tìm thông tin Doanh nghiệp