Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
2Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh4752
3Thu gom rác thải độc hại3812
4Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương5012
5Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa5022
6Kho bãi và lưu giữ hàng hóa5210
7Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa5021
8Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan4661
9Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
10Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
11Sản xuất sắt, thép, gang2410
12Bốc xếp hàng hóa5224
13Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải5229
14Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện1629
15Bán buôn kim loại và quặng kim loại4662
16Thu gom rác thải không độc hại3811
17Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại3821
18Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại3822
19Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống4620
20Tái chế phế liệu3830
21Sản xuất kim loại màu và kim loại quý2420

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHÁT ĐẠT TIẾN, Mã số thuế: 0316543813, được thành lập ngày 27/10/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 12/1 Ấp 2, Xã Nhị Bình, Huyện Hóc Môn, Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà NGUYỄN ĐÌNH NGHĨA

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp