Ngành nghề kinh doanh

1Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải5229
2Bốc xếp hàng hóa5224
3Kho bãi và lưu giữ hàng hóa5210
4Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác)3315
5Đóng tàu và cấu kiện nổi3011
6Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy5222
7Sản xuất thiết bị điện khác2790
8Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe có động cơ và động cơ xe2930
9Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
10Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu8299
11Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
12Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ5221
13Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác4299
14Bán buôn gạo4631
15Bán buôn thực phẩm4632
16Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa5022
17Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
18Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác7730

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KINH DOANH & TIẾP VẬN TÍN QUANG VIỆT NAM (Tên nước ngoài: VIETNAM TIN QUANG LOGISTICS & BUSINESS DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY), Mã số thuế: 0316502969, được thành lập ngày 23/09/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 37 Hoàng Diệu, Phường 12, Quận 4, Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà NGUYỄN VĂN ĐIỀM

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn gạo.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp