Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn tổng hợp4690
2Bán buôn thực phẩm4632
3Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh4722
4Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt1010
5Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống4620
6Chế biến và bảo quản rau quả1030
7Đại lý, môi giới, đấu giá4610
8Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh4721
9Dịch vụ đóng gói8292
10Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản1020

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH MTV TM - DV THỦY HẢI SẢN TƯƠI SỐNG HƯNG PHÁT, Mã số thuế: 0316502729, được thành lập ngày 23/09/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Sạp F2- 071 Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Bình Điền, Đường, Phường 7, Quận 8, TP Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Nhan Mỹ Thảo

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn thực phẩm.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH MTV TM - DV- XD 919

Mã số thuế: 6300281017

CÔNG TY TNHH MTV TM - DV ĐỨC NAM

Mã số thuế: 0314618333

CÔNG TY TNHH MTV TM - DV ĐẠT LAM

Mã số thuế: 6300278448

CÔNG TY TNHH MTV TM - DV XUÂN TIÊN

Mã số thuế: 0316179145

CÔNG TY TNHH MTV TM - DV VŨ THÙY ÁNH

Mã số thuế: 3602362838

CÔNG TY TNHH MTV TM - DV VŨ SONG VÂN

Mã số thuế: 4001170121

CÔNG TY TNHH MTV TM - DV VĂN THUẬN

Mã số thuế: 0316534449

CÔNG TY TNHH MTV TM - DV VCN

Mã số thuế: 4201911507

CÔNG TY TNHH MTV TM - DV TỨ NGUYỆT

Mã số thuế: 0313597497

CÔNG TY TNHH MTV TM - DV TÚ ANH

Mã số thuế: 3702516584

CÔNG TY TNHH MTV TM - DV TÙNG MINH

Mã số thuế: 0314547883

CÔNG TY TNHH MTV TM - DV TÂN CƯỜNG

Mã số thuế: 3602384895

CÔNG TY TNHH MTV TM - DV TRƯƠNG SÁNG

Mã số thuế: 6300214934

CÔNG TY TNHH MTV TM - DV TRÚC QUỲNH

Mã số thuế: 1101830697

Tìm thông tin Doanh nghiệp