Ngành nghề kinh doanh

1Hoạt động tư vấn quản lý7020
2Bán buôn tổng hợp4690

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN NAMASIA SOLAR 1 (Tên nước ngoài: NAMASIA SOLAR 1), Mã số thuế: 0316502648, được thành lập ngày 23/09/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Tầng 5B Tòa nhà Smart View, 161A-163-165 Trần Hưng Đạo, Phường Cô Giang, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Christophe Philippe Emmanuel G

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Hoạt động tư vấn quản lý.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY CỔ PHẦN NANYOO VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109738691

CÔNG TY CỔ PHẦN NANYOO VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106105330

CÔNG TY CỔ PHẦN NANY VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106918978

CÔNG TY CỔ PHẦN NANOVET

Mã số thuế: 4600873067

CÔNG TY CỔ PHẦN NANOVET MIỀN NAM

Mã số thuế: 0311501626

CÔNG TY CỔ PHẦN NANOTECH VIỆT NAM

Mã số thuế: 3502430107

CÔNG TY CỔ PHẦN NANOSI VIỆT NAM

Mã số thuế: 0107764463

CÔNG TY CỔ PHẦN NANOMO TOÀN CẦU

Mã số thuế: 0107637786

CÔNG TY CỔ PHẦN NANOMAX VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108785113

CÔNG TY CỔ PHẦN NANOFEED

Mã số thuế: 4601528560

CÔNG TY CỔ PHẦN NANOERA

Mã số thuế: 0316521658

CÔNG TY CỔ PHẦN NANO ĐẠI VIỆT

Mã số thuế: 0106520961

CÔNG TY CỔ PHẦN NANO ĐÀ NẴNG

Mã số thuế: 0401507478

CÔNG TY CỔ PHẦN NANO VIỆT NAM

Mã số thuế: 5701634564

CÔNG TY CỔ PHẦN NANO TÍN PHÁT

Mã số thuế: 0402093011

CÔNG TY CỔ PHẦN NANO TECHNOLOGY OIL

Mã số thuế: 0314039350

CÔNG TY CỔ PHẦN NANO STONE

Mã số thuế: 0312077632

CÔNG TY CỔ PHẦN NANO POWER

Mã số thuế: 0315748832

CÔNG TY CỔ PHẦN NANO PHARMA

Mã số thuế: 0601033754

CÔNG TY CỔ PHẦN NANO PHAM GREE

Mã số thuế: 4300871189

CÔNG TY CỔ PHẦN NANO LED VIỆT NAM

Mã số thuế: 0107312851

CÔNG TY CỔ PHẦN NANO FRESH

Mã số thuế: 0316236731

CÔNG TY CỔ PHẦN NANO FINTECH

Mã số thuế: 0109741119

CÔNG TY CỔ PHẦN NANO DTH VIỆT NAM

Mã số thuế: 5701486820

CÔNG TY CỔ PHẦN NANO COFFEE & COCOA

Mã số thuế: 0313032433

CÔNG TY CỔ PHẦN NANO BỘI THU

Mã số thuế: 0312873095

CÔNG TY CỔ PHẦN NANO BICS

Mã số thuế: 3100894010

CÔNG TY CỔ PHẦN NANO BAR

Mã số thuế: 0107981605

CÔNG TY CỔ PHẦN NAN HOÀNG PHÁT

Mã số thuế: 0108330211

CÔNG TY CỔ PHẦN NAMY THÀNH

Mã số thuế: 0107600666

CÔNG TY CỔ PHẦN NAMS

Mã số thuế: 0109326761

CÔNG TY CỔ PHẦN NAMSA-HCM

Mã số thuế: 0201727116

CÔNG TY CỔ PHẦN NAMJANG GLASS

Mã số thuế: 3502401353

CÔNG TY CỔ PHẦN NAMIA VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108625198

CÔNG TY CỔ PHẦN NAMHUFI

Mã số thuế: 0315920240

CÔNG TY CỔ PHẦN NAMEXCO

Mã số thuế: 2902042925

Tìm thông tin Doanh nghiệp