Ngành nghề kinh doanh

1Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa8620
2Bán buôn tổng hợp4690
3Sửa chữa máy móc, thiết bị3312
4Thoát nước và xử lý nước thải3700
5Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại3822
6Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
7Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại8230
8Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh4772
9Thu gom rác thải độc hại3812
10Hoạt động tư vấn quản lý7020
11Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu8699
12Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
13Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu6619
14Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác3900
15Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
16Cắt tóc, làm đầu, gội đầu9631

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN BÁC SĨ GIA ĐÌNH VIỆT NAM (Tên nước ngoài: VIET NAM FAMILY DOCTOR CORP), Mã số thuế: 0316502567, được thành lập ngày 23/09/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 3/7A Bà Triệu, Phường 12, Quận 5, TP Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Phạm Văn Phong

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY CỔ PHẦN BÁCH LỘC PHÁT

Mã số thuế: 0401466704

CÔNG TY CỔ PHẦN BÁCH LÊ NGUYỄN

Mã số thuế: 0401476702

CÔNG TY CỔ PHẦN BÁCH LONG GIANG

Mã số thuế: 0313359100

CÔNG TY CỔ PHẦN BÁCH KINH

Mã số thuế: 0311561777

CÔNG TY CỔ PHẦN BÁCH KIM LOAN

Mã số thuế: 0106834887

CÔNG TY CỔ PHẦN BÁCH KHÁNH VÂN

Mã số thuế: 3603303190

CÔNG TY CỔ PHẦN BÁCH KHOA

Mã số thuế: 1701405253

CÔNG TY CỔ PHẦN BÁCH KHOA STAR

Mã số thuế: 0104597976

CÔNG TY CỔ PHẦN BÁCH KHOA GIA TRÍ

Mã số thuế: 0104933970

CÔNG TY CỔ PHẦN BÁCH KHOA 88

Mã số thuế: 5400493750

CÔNG TY CỔ PHẦN BÁCH KHANG

Mã số thuế: 0311770202

CÔNG TY CỔ PHẦN BÁCH HỢP

Mã số thuế: 0103011562

CÔNG TY CỔ PHẦN BÁCH HẢI

Mã số thuế: 0104385234

CÔNG TY CỔ PHẦN BÁCH HẢI

Mã số thuế: 0103043463

CÔNG TY CỔ PHẦN BÁCH HẢI THÀNH

Mã số thuế: 0201608711

CÔNG TY CỔ PHẦN BÁCH HƯNG ĐIỀN

Mã số thuế: 3502206271

CÔNG TY CỔ PHẦN BÁCH HƯNG VƯƠNG

Mã số thuế: 0315071357

CÔNG TY CỔ PHẦN BÁCH HƯNG SINH

Mã số thuế: 0311302282

CÔNG TY CỔ PHẦN BÁCH HƯNG LONG

Mã số thuế: 0315937685

CÔNG TY CỔ PHẦN BÁCH HÓA SẠCH

Mã số thuế: 0107908901

CÔNG TY CỔ PHẦN BÁCH HÓA SƠN

Mã số thuế: 0106923304

CÔNG TY CỔ PHẦN BÁCH HÓA POPOMART

Mã số thuế: 0105948698

CÔNG TY CỔ PHẦN BÁCH GIAI

Mã số thuế: 0103027311

CÔNG TY CỔ PHẦN BÁCH GIA LONG

Mã số thuế: 0107808696

CÔNG TY CỔ PHẦN BÁCH DƯƠNG

Mã số thuế: 0103025196

CÔNG TY CỔ PHẦN BÁCH DUY LÂM

Mã số thuế: 0109337178

CÔNG TY CỔ PHẦN BÁCH BỌ BERLIN

Mã số thuế: 2901780292

CÔNG TY CỔ PHẦN BÁCH AN VY

Mã số thuế: 0316149630

CÔNG TY CỔ PHẦN BÁCH AN HƯNG

Mã số thuế: 0315578718

CÔNG TY CỔ PHẦN BÁCH AN HÀ NỘI

Mã số thuế: 0107732172

CÔNG TY CỔ PHẦN BÁCH AN B&A

Mã số thuế: 0801038661

CÔNG TY CỔ PHẦN BÁCH & PARTNERS

Mã số thuế: 0316004716

Tìm thông tin Doanh nghiệp