Ngành nghề kinh doanh

1Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh4772
2Đào tạo cao đẳng8541
3Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí9000
4Hoạt động thiết kế chuyên dụng7410
5Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông8531
6Đào tạo cao đẳng8533
7Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận7320
8Quảng cáo7310
9Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác7730
10Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại8230
11Giáo dục khác chưa được phân vào đâu8559
12Dịch vụ hỗ trợ giáo dục8560
13Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
14Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp4711
15Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp4719
16Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ4789
17Cung ứng và quản lý nguồn lao động7830
18Giáo dục nghề nghiệp8532

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH SCORPIO (Tên nước ngoài: SCORPIO), Mã số thuế: 0316502302, được thành lập ngày 23/09/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 19 Phùng Khắc Khoan, Phường Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Nguyễn Ngọc Hòa

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH SD TECH VINA

Mã số thuế: 2301124806

CÔNG TY TNHH SD PLATFORM VIỆT NAM

Mã số thuế: 0315746070

CÔNG TY TNHH SD METAL VIỆT NAM

Mã số thuế: 3602290421

CÔNG TY TNHH SD MECATEC VINA

Mã số thuế: 2300888421

CÔNG TY TNHH SD LOGISTICS

Mã số thuế: 0314474635

CÔNG TY TNHH SD LINK

Mã số thuế: 0109344143

CÔNG TY TNHH SD INDUSTRIAL VINA

Mã số thuế: 0108595190

CÔNG TY TNHH SD HÀ NỘI

Mã số thuế: 0107303134

CÔNG TY TNHH SD HOME

Mã số thuế: 2802947695

CÔNG TY TNHH SD GROUP

Mã số thuế: 0313652028

CÔNG TY TNHH SD GLOBAL VIỆT NAM

Mã số thuế: 0801092034

CÔNG TY TNHH SD GLOBAL VIÊÊT NAM

Mã số thuế: 0801142704

CÔNG TY TNHH SD CMK

Mã số thuế: 2301083317

CÔNG TY TNHH SD CMK - CHI NHÁNH KINH BẮC

Mã số thuế: 2301083317-001

CÔNG TY TNHH SD CHEMICAL VINA

Mã số thuế: 2300943023

CÔNG TY TNHH SD CASTER VIỆT NAM

Mã số thuế: 1101880673

CÔNG TY TNHH SCYLIFE VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106892896

CÔNG TY TNHH SCVN

Mã số thuế: 1801187055

CÔNG TY TNHH SCUTI

Mã số thuế: 0107083778

CÔNG TY TNHH SCUNNBOME

Mã số thuế: 0201769596

CÔNG TY TNHH SCUBISM VIETNAM

Mã số thuế: 0313448230

CÔNG TY TNHH SCUBADIVE VIETNAM

Mã số thuế: 4201859399

CÔNG TY TNHH SCT VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106354859

CÔNG TY TNHH SCT VINA

Mã số thuế: 0109705061

CÔNG TY TNHH SCT VINA

Mã số thuế: 0107427002

CÔNG TY TNHH SCSTORE

Mã số thuế: 0316930026

CÔNG TY TNHH SCSI

Mã số thuế: 0314108614

CÔNG TY TNHH SCS LOGISTICS

Mã số thuế: 0314321886

CÔNG TY TNHH SCS INGEGNERIA VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109039340

CÔNG TY TNHH SCRUM VIỆT

Mã số thuế: 0315775970

CÔNG TY TNHH SCRUM VIỆT NAM

Mã số thuế: 0105684847

CÔNG TY TNHH SCRUM VIỆT (NTNN)

Mã số thuế: 0316346124

CÔNG TY TNHH SCRUM VINA

Mã số thuế: 0900868536

CÔNG TY TNHH SCROLL VIỆT NAM

Mã số thuế: 0315555439

CÔNG TY TNHH SCROLL VIỆT NAM (NT)

Mã số thuế: 0316829604

CÔNG TY TNHH SCRIBBBLE

Mã số thuế: 0313878723

CÔNG TY TNHH SCREEN PE VIETNAM

Mã số thuế: 0108437035

CÔNG TY TNHH SCREAMING O VIETNAM

Mã số thuế: 0315603322

CÔNG TY TNHH SCR VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109697413

CÔNG TY TNHH SCQ VIỆT SÁNG

Mã số thuế: 0105860669

CÔNG TY TNHH SCQ NHẬT PHONG

Mã số thuế: 0315398465

CÔNG TY TNHH SCP VIỆT NAM

Mã số thuế: 0102035088

CÔNG TY TNHH SCOTWELL VIỆT NAM

Mã số thuế: 0315558990

CÔNG TY TNHH SCOTTS

Mã số thuế: 0314001036

CÔNG TY TNHH SCOTTSON VIỆT NAM

Mã số thuế: 0107734148

CÔNG TY TNHH SCOTT EXPERIENCE

Mã số thuế: 0315373647

Tìm thông tin Doanh nghiệp