Ngành nghề kinh doanh

1Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất6820
2Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác8129
3Bán buôn tổng hợp4690
4Xây dựng nhà để ở4101
5Xây dựng công trình đường sắt4211
6Xây dựng công trình điện4221
7Hoàn thiện công trình xây dựng4330
8Đại lý, môi giới, đấu giá4610
9Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh4759
10Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí4322
11Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
12Bán buôn kim loại và quặng kim loại4662
13Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
14Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc4223
15Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác4299
16Lắp đặt hệ thống điện4321
17Hoạt động tư vấn quản lý7020
18Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh4753
19Chuẩn bị mặt bằng4312
20Xây dựng công trình đường bộ4212
21Xây dựng công trình cấp, thoát nước4222
22Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
23Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu6619
24Lắp đặt hệ thống xây dựng khác4329
25Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan7110
26Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh4752
27Xây dựng công trình thủy4291
28Phá dỡ4311
29Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác4390
30Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
31Kiểm tra và phân tích kỹ thuật7120
32Hoạt động thiết kế chuyên dụng7410
33Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác7730
34Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
35Xây dựng nhà không để ở4102
36Xây dựng công trình khai khoáng4292
37Xây dựng công trình chế biến, chế tạo4293
38Quảng cáo7310

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC HỒNG ÂN, Mã số thuế: 0316502292, được thành lập ngày 23/09/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 187 Hàn Hải Nguyên, Phường 2, Quận 11, TP Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Đặng Văn Bào

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC SKY

Mã số thuế: 0316307372

Tìm thông tin Doanh nghiệp