Ngành nghề kinh doanh

1Hoạt động bảo vệ cá nhân8010

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ - VỆ SỸ TÂM NHẬT 247 (Tên nước ngoài: 247 TAM NHAT PROTECTION – BODYGUARD SERVICES COMPANY LIMITED), Mã số thuế: 0316502020, được thành lập ngày 23/09/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 2B Nguyễn Cảnh Chân, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà VÕ THỊ DIỆU HIỀN

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Hoạt động bảo vệ cá nhân.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ AMC

Mã số thuế: 0107636912

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ A&E

Mã số thuế: 0315788680

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ 36A

Mã số thuế: 0312155785

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ 368

Mã số thuế: 0201283492

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ 365

Mã số thuế: 2400862120

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ 247

Mã số thuế: 3603746837

Tìm thông tin Doanh nghiệp