Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
2Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ4782
3Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh4751
4Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh4771
5In ấn1811
6Dịch vụ liên quan đến in1812
7Hoạt động thiết kế chuyên dụng7410
8Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu8299
9Giáo dục thể thao và giải trí8551
10Giáo dục văn hoá nghệ thuật8552
11Giáo dục khác chưa được phân vào đâu8559
12Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông8531
13Hoạt động của các cơ sở thể thao9311
14Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao9312
15Hoạt động thể thao khác9319
16Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng chuyên doanh4763
17Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép4641
18Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
19Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
20Đại lý, môi giới, đấu giá4610
21Sản xuất sợi1311
22Hoàn thiện sản phẩm dệt1313
23Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác1391
24Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục)1392
25Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu1399
26May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)1410
27Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc1430
28Thuộc, sơ chế da; sơ chế và nhuộm da lông thú1511

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC THỂ CHẤT CÁT BIỂN SPORT, Mã số thuế: 0316501958, được thành lập ngày 28/09/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 82 Lý Chính Thắng, Phường 08, Quận 3, Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà NGUYỄN GIANG NAM

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Giáo dục thể thao và giải trí.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC TIẾP BƯỚC

Mã số thuế: 0316356789

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC TIẾN ĐẠT

Mã số thuế: 0313987257

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC TIẾN TÀI

Mã số thuế: 0316318751

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC TIẾN BỘ

Mã số thuế: 0109537064

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC TIẾN BỘ

Mã số thuế: 0108456006

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC TIẾN BỘ

Mã số thuế: 0106174704

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC TIÊN PHÁT

Mã số thuế: 0202051141

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC TIÊN PHONG

Mã số thuế: 3002079025

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC TIÊN LỮ

Mã số thuế: 0901033931

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC TIS VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108468153

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC TINH TẾ

Mã số thuế: 3702857714

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC TINH TÚ

Mã số thuế: 3603048328

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC THỦY NGUYÊN

Mã số thuế: 3702617864

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC THỜI ĐẠI

Mã số thuế: 0314307306

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC THỊNH VINH

Mã số thuế: 0107464727

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC THỂ THAO BMC

Mã số thuế: 3502215251

Tìm thông tin Doanh nghiệp