Ngành nghề kinh doanh

1Hoạt động tư vấn quản lý7020
2Lập trình máy vi tính6201
3Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu6399
4Đại lý, môi giới, đấu giá4610
5Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại8230
6Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu6619
7Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp8211
8Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu8299
9Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính6209
10Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính6202

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN AG VIỆT NAM, Mã số thuế: 0316501933, được thành lập ngày 23/09/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 18/7 Đường Ngô Thời Nhiệm, Phường 07, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Nguyễn Thị Thúy Kiều

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Hoạt động tư vấn quản lý.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN AKISAN

Mã số thuế: 0315058268

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN AKE

Mã số thuế: 1801286433

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN AITMG

Mã số thuế: 0107985871

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN AITHU

Mã số thuế: 0401588572

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN AISTV

Mã số thuế: 1801491496

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN AIRA

Mã số thuế: 0107429377

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN AHNMY

Mã số thuế: 1801479435

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN AHHA

Mã số thuế: 0105821772

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN AGRIMAC

Mã số thuế: 6200083999

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN AGLAIA

Mã số thuế: 0312775468

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN AGISO

Mã số thuế: 1602097304

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN AGECODE

Mã số thuế: 0313705047

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN AGAVE

Mã số thuế: 0312212747

Tìm thông tin Doanh nghiệp