Ngành nghề kinh doanh

1May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)1410
2Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc1430
3Sản xuất sợi1311
4Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm1512
5Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
6Hoàn thiện sản phẩm dệt1313
7Sản xuất vải dệt thoi1312
8Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh4751
9Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh4771
10Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép4641
11Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
12Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục)1392
13Sản xuất thảm, chăn, đệm1393
14Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác1391

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH MAY MẶC AN NHIÊN (Tên nước ngoài: AN NHIEN GARMENT COMPANY LIMITED), Mã số thuế: 0316501549, được thành lập ngày 23/09/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 2974B Phạm Thế Hiển, Phường 7, Quận 8, TP Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Nguyễn Anh Đức

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú).

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH MAY MẶC BÁCH VIỆT

Mã số thuế: 0105141985

CÔNG TY TNHH MAY MẶC BÁCH HỢP

Mã số thuế: 0310466672

CÔNG TY TNHH MAY MẶC BÁ PHÁT

Mã số thuế: 0312839520

CÔNG TY TNHH MAY MẶC BROTHER

Mã số thuế: 0315297280

CÔNG TY TNHH MAY MẶC BONUS

Mã số thuế: 0315243239

CÔNG TY TNHH MAY MẶC BOMI

Mã số thuế: 0310658430

CÔNG TY TNHH MAY MẶC BM 247

Mã số thuế: 0313736951

CÔNG TY TNHH MAY MẶC BLISS VINA

Mã số thuế: 0313239780

CÔNG TY TNHH MAY MẶC BK VINA

Mã số thuế: 0312927583

CÔNG TY TNHH MAY MẶC BIỂN XANH

Mã số thuế: 0315413480

CÔNG TY TNHH MAY MẶC BINNY

Mã số thuế: 0401784961

CÔNG TY TNHH MAY MẶC BETH

Mã số thuế: 0316496352

CÔNG TY TNHH MAY MẶC BESTWAY

Mã số thuế: 2200692425

CÔNG TY TNHH MAY MẶC BAMBI

Mã số thuế: 0315439707

CÔNG TY TNHH MAY MẶC BA SAO

Mã số thuế: 0402067773

CÔNG TY TNHH MAY MẶC B.O

Mã số thuế: 0316441138

CÔNG TY TNHH MAY MẶC AVENTURA

Mã số thuế: 0310699074

CÔNG TY TNHH MAY MẶC ATT

Mã số thuế: 0401913021

CÔNG TY TNHH MAY MẶC ATAGO VIỆT NAM

Mã số thuế: 3702621116

CÔNG TY TNHH MAY MẶC AT- FASHION

Mã số thuế: 3702971992

CÔNG TY TNHH MAY MẶC ANH VÀ EM

Mã số thuế: 3603585749

CÔNG TY TNHH MAY MẶC ANH TÚ

Mã số thuế: 2802281239

CÔNG TY TNHH MAY MẶC ANH QUÝ

Mã số thuế: 0900861724

CÔNG TY TNHH MAY MẶC ANH PHƯỚC

Mã số thuế: 0312170487

CÔNG TY TNHH MAY MẶC ANH PHƯƠNG

Mã số thuế: 0313254958

CÔNG TY TNHH MAY MẶC ANH MINH

Mã số thuế: 1001187095

CÔNG TY TNHH MAY MẶC ANH KHUÊ

Mã số thuế: 0310932595

CÔNG TY TNHH MAY MẶC ANH HUY

Mã số thuế: 0311716780

CÔNG TY TNHH MAY MẶC ANH CHI VINA

Mã số thuế: 0314504671

CÔNG TY TNHH MAY MẶC AN ĐẠT

Mã số thuế: 0106905633

CÔNG TY TNHH MAY MẶC AN ĐÔ

Mã số thuế: 0315121230

CÔNG TY TNHH MAY MẶC AN THỊNH PHÁT

Mã số thuế: 4001183138

CÔNG TY TNHH MAY MẶC AN THỊNH PHÁT

Mã số thuế: 0309918490

CÔNG TY TNHH MAY MẶC AN THẮNG

Mã số thuế: 0104635572

CÔNG TY TNHH MAY MẶC AN THẮNG

Mã số thuế: 0104010577

CÔNG TY TNHH MAY MẶC AN THÀNH ĐẠT

Mã số thuế: 0901054755

CÔNG TY TNHH MAY MẶC AN THÀNH LONG

Mã số thuế: 6001425503

CÔNG TY TNHH MAY MẶC AN THUẬN

Mã số thuế: 0315069887

CÔNG TY TNHH MAY MẶC AN PHÚ

Mã số thuế: 0315586042

CÔNG TY TNHH MAY MẶC AN PHÚ ĐÔNG

Mã số thuế: 0316331174

CÔNG TY TNHH MAY MẶC AN PHÁT

Mã số thuế: 0316957490

CÔNG TY TNHH MAY MẶC AN NHƯ

Mã số thuế: 0316322691

Tìm thông tin Doanh nghiệp