Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn kim loại và quặng kim loại4662
2Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại2592
3Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
4Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác4299
5Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác4511

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH LONG PHÁT L.D (Tên nước ngoài: LONG PHAT L.D COMPANY LIMITED), Mã số thuế: 0316501517, được thành lập ngày 23/09/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 11/5 Đường số 13, Phường Linh Xuân, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Nguyễn Thị Liễu

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn kim loại và quặng kim loại.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH LONG QUANG GLOBAL

Mã số thuế: 0316523623

CÔNG TY TNHH LONG QUANG F

Mã số thuế: 0102006506

CÔNG TY TNHH LONG QI NEW

Mã số thuế: 0316078926

CÔNG TY TNHH LONG PROSPER INTERNATIONAL

Mã số thuế: 0700802601

CÔNG TY TNHH LONG PHỤNG ÁNH DƯƠNG

Mã số thuế: 0313330461

CÔNG TY TNHH LONG PHỤNG VŨ

Mã số thuế: 1000980417

CÔNG TY TNHH LONG PHỤNG SƠN

Mã số thuế: 4201535771

CÔNG TY TNHH LONG PHỤNG NĂM SAO

Mã số thuế: 1101896842

CÔNG TY TNHH LONG PHỤNG NINH THUẬN

Mã số thuế: 4500629724

CÔNG TY TNHH LONG PHỤNG LA GI

Mã số thuế: 3401046215

CÔNG TY TNHH LONG PHỤNG DUY

Mã số thuế: 4201904595

CÔNG TY TNHH LONG PHỤNG DIÊN KHÁNH

Mã số thuế: 4201867907

CÔNG TY TNHH LONG PHƯỢNG

Mã số thuế: 2901289052

CÔNG TY TNHH LONG PHƯỢNG PHÚ THỌ

Mã số thuế: 2600964722

CÔNG TY TNHH LONG PHƯỢNG PHÁT

Mã số thuế: 2802212080

CÔNG TY TNHH LONG PHƯỢNG KHÁNH HÒA

Mã số thuế: 4201677624

CÔNG TY TNHH LONG PHƯỢNG KHANG

Mã số thuế: 1101753851

CÔNG TY TNHH LONG PHƯỚC

Mã số thuế: 3501589487

CÔNG TY TNHH LONG PHƯỚC VĨNH LONG

Mã số thuế: 1500900064

CÔNG TY TNHH LONG PHƯỚC - HT

Mã số thuế: 0314477435

CÔNG TY TNHH LONG PHƯƠNG QUỲNH

Mã số thuế: 3603056329

CÔNG TY TNHH LONG PHƯƠNG NAM

Mã số thuế: 2802546693

CÔNG TY TNHH LONG PHƯƠNG DUNG

Mã số thuế: 3901285966

CÔNG TY TNHH LONG PHÚ

Mã số thuế: 3501663684

CÔNG TY TNHH LONG PHÚC

Mã số thuế: 4201206512

CÔNG TY TNHH LONG PHÚC ĐỨC

Mã số thuế: 1001039160

CÔNG TY TNHH LONG PHÚC KHANG

Mã số thuế: 0314151056

CÔNG TY TNHH LONG PHÚ VIỆT

Mã số thuế: 2901950716

CÔNG TY TNHH LONG PHÚ TH

Mã số thuế: 2802881878

CÔNG TY TNHH LONG PHÚ PHÁT

Mã số thuế: 4201617713

CÔNG TY TNHH LONG PHÚ LOGISTICS

Mã số thuế: 0312403036

CÔNG TY TNHH LONG PHÚ LINH

Mã số thuế: 2300767201

CÔNG TY TNHH LONG PHÚ KIM

Mã số thuế: 4400972744

CÔNG TY TNHH LONG PHÁT

Mã số thuế: 5801002424

CÔNG TY TNHH LONG PHÁT

Mã số thuế: 3001324637

CÔNG TY TNHH LONG PHÁT YÊN BÁI

Mã số thuế: 5200833054

CÔNG TY TNHH LONG PHÁT VƯƠNG

Mã số thuế: 3702877397

CÔNG TY TNHH LONG PHÁT VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108034205

CÔNG TY TNHH LONG PHÁT VI NA

Mã số thuế: 0309970109

CÔNG TY TNHH LONG PHÁT TÂN CHÂU

Mã số thuế: 1602028477

CÔNG TY TNHH LONG PHÁT THUẬN

Mã số thuế: 1402044859

CÔNG TY TNHH LONG PHÁT SÀI GÒN

Mã số thuế: 0316095713

CÔNG TY TNHH LONG PHÁT PHÚ YÊN

Mã số thuế: 4400989434

CÔNG TY TNHH LONG PHÁT PHÚ XUYÊN 88

Mã số thuế: 0108294034

CÔNG TY TNHH LONG PHÁT NT

Mã số thuế: 4201877694

CÔNG TY TNHH LONG PHÁT NH

Mã số thuế: 4201749332

CÔNG TY TNHH LONG PHÁT LONG AN

Mã số thuế: 1101540395

Tìm thông tin Doanh nghiệp