Ngành nghề kinh doanh

1Điều hành tua du lịch7912
2Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch7990
3Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động5610
4Cho thuê xe có động cơ7710
5Đại lý, môi giới, đấu giá4610
6Đại lý du lịch7911
7Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác7730
8Bán buôn đồ uống4633
9Dịch vụ lưu trú ngắn ngày5510
10Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH ĐẠI NGỌC PHÁT, Mã số thuế: 0316501443, được thành lập ngày 23/09/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 893 Song Hành QL22, Ấp Thới Tây 2, Xã Tân Hiệp, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Mai Văn Ngọc

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DUY GIANG

Mã số thuế: 0109621742

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DUY CƯỜNG

Mã số thuế: 4101418619

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DUY BẢO

Mã số thuế: 4300700024

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DUY AN PHÁT

Mã số thuế: 0107568405

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DUNG NGUYỄN

Mã số thuế: 0316269367

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DUNG HÒA

Mã số thuế: 0106188048

Tìm thông tin Doanh nghiệp