Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
2Đại lý, môi giới, đấu giá4610
3Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép4641
4Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục)1392
5Bán buôn thực phẩm4632
6Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh4722
7Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
8Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh4772
9Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu8299

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI DƯỢC THÀNH (Tên nước ngoài: DAI DUOC THANH MEDICAL EQUIPMENT COMPANY LIMITED), Mã số thuế: 0316501429, được thành lập ngày 23/09/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 82 Nguyễn Giản Thanh, Phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Lâm Tú Anh

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH TRANG TRÍ BAC

Mã số thuế: 0106232353

CÔNG TY TNHH TRANG TRÀ

Mã số thuế: 4700261445

CÔNG TY TNHH TRANG TRUNG

Mã số thuế: 0104944517

CÔNG TY TNHH TRANG TRUNG TRANG

Mã số thuế: 3602840121

CÔNG TY TNHH TRANG TRANG TRÍ

Mã số thuế: 5701463894

CÔNG TY TNHH TRANG TRANG NINH THUẬN

Mã số thuế: 4500615009

CÔNG TY TNHH TRANG TOẢN

Mã số thuế: 0106998317

CÔNG TY TNHH TRANG TOẢN T&T

Mã số thuế: 0107429507

CÔNG TY TNHH TRANG TOÀN

Mã số thuế: 0201736784

CÔNG TY TNHH TRANG TIẾN PHƯƠNG

Mã số thuế: 2200677025

CÔNG TY TNHH TRANG TIẾN PHÁT

Mã số thuế: 0312088793

CÔNG TY TNHH TRANG THỊ

Mã số thuế: 0106861915

CÔNG TY TNHH TRANG THỊNH VƯỢNG

Mã số thuế: 0315683127

CÔNG TY TNHH TRANG THỊNH PHÁT

Mã số thuế: 4101422848

CÔNG TY TNHH TRANG THẢO QUYÊN

Mã số thuế: 1601972379

CÔNG TY TNHH TRANG THẢO MỘC

Mã số thuế: 5801439912

CÔNG TY TNHH TRANG THƯƠNG

Mã số thuế: 0107700124

CÔNG TY TNHH TRANG THƯ

Mã số thuế: 2802810387

CÔNG TY TNHH TRANG THƯ

Mã số thuế: 0311591588

CÔNG TY TNHH TRANG THƠ SÀI GÒN

Mã số thuế: 0314631165

CÔNG TY TNHH TRANG THÔNG TIN 247

Mã số thuế: 1801510798

CÔNG TY TNHH TRANG THÀNH LÂM

Mã số thuế: 1501112330

CÔNG TY TNHH TRANG THÀNH LINH

Mã số thuế: 3602291986

CÔNG TY TNHH TRANG THÀNH CƯƠNG

Mã số thuế: 0106250257

CÔNG TY TNHH TRANG THUỲ LINH

Mã số thuế: 0201303967

CÔNG TY TNHH TRANG THUẬN MAI

Mã số thuế: 3001651708

CÔNG TY TNHH TRANG THUẬN LỘC

Mã số thuế: 0106542718

CÔNG TY TNHH TRANG THIỆN PHÁT

Mã số thuế: 2802280570

Tìm thông tin Doanh nghiệp